Arheološki pohod v Slopah

V nedeljo, 10. septembra, smo v sodelovanju z Občino Hrpelje-Kozina organizirali arheološki pohod po okolici vasi Slope. Dogodek je bil del občinskega praznika in je privabil dvanajst navdušenih pohodnikov iz Slop in širše okolice.

Namen pohoda je bil raziskati skrito arheološko dediščino in izpostaviti njeno pomembnost v lokalni kulturi. Pohod je vodil arheolog Jošt Hobič, strokovni sodelavec Zavoda Dobra pot in vodja projekta »Pokrajina prednikov«. Glavni cilj tega projekta je ozaveščati domačine in zainteresirano javnost o lokalni arheološki dediščini ter spodbujati spoštljiv odnos do te zapuščine. Arheološka dediščina je pogosto neznana in skrita v pokrajini, kar jo postavlja pod večje tveganje uničenja pri različnih posegih v okolje. Zato je ključnega pomena, da to dediščino približamo ljudem in jo naredimo oprijemljivo v njihovih življenjih.

Prva postaja na pohodu je bil ogled arheoloških ostalin antičnega naselja v bližini vasi Slope, na območju pašnikov, znanega tudi kot »Pod lipam«. Tam je bilo identificiranih najmanj enajst objektov različnih velikosti. Pohodniki so raziskovali ostanke antičnih objektov, tako da so se postavili v različne vogale ostankov objekta in si tako lažje predstavljali velikost in razsežnost zgradb, ki so nekoč stale na tem mestu. Pohod se je nadaljeval na »Bilen vrh«, kjer so vidne ostaline obzidja manjšega prazgodovinskega gradišča, ki je služilo kot nadzorna točka na območju glavnega gradišča Ajdovščine nad Rodikom.

Večina pohodnikov je bila presenečena, saj so bili na vrhu prvič, vključno z domačini iz Slop. Pravijo, da so v teh krajih nekoč živele vile, vaščani so delili svoje zgodbe iz otroštva o vojaku z dolgim mečem, s katerimi so strašili otroke, da se ne bi povzpeli na ta hrib. Iz gradišča so se odpravili na drugo vzpetino pri Slopah, kjer stoji cerkev Sv. Križa. Okoli cerkve so vidni ostanki zidu in obrambnega jarka. Vaščani so pripovedovali zgodbo o gradu, ki je stal na tem mestu, ki so ga v preteklosti požgali v uporu proti krutemu graščaku.

Arheološki pohod v okolici vasi Slope je bil priložnost za udeležence, da odkrijejo bogato zgodovino svojega kraja in se poglobijo v arheološko dediščino. Še naprej si bomo prizadevali nadaljevati s takšnimi dejavnostmi, ki bodo povečale zavedanje o kulturni dediščini in ohranile te dragocene sledi prednikov za prihodnje generacije.

objavljeno: 11. 09. 2023

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo
(Aktivnost je podprla Občina Hrpelje-Kozina v okviru razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Hrpelje – Kozina v letu 2023.)