Digitalni dediščinski inkubator

V konzorciju, ki ga sestavljamo Zavod Dobra potDruštvo Idrija 2020 in mariborsko Kulturno-izobraževalno društvKibla, smo bili uspešni pri prijavi na razpis Ministrstva za javno upravo, ki nam bo omogočil vzpostavitev platforme za podporo in razvoj kulturne dediščineobenem pa prispeval k boljši prilagoditvi vseh vključenih organizacij na delo v digitalni dobi. 

Projekt Digitalni dediščinski inkubator – DDI je bil v okviru javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij izbran na področju kulture, saj je namenjen predvsem zbliževanju sektorja kulturne dediščine in v sodobnem času nujne digitalizacije. Partnerji, ki vsak v svojem okolju delujemo na področju razvoja kulturne dediščine in izobraževanja, smo razvili celovit program, ki bo te izzive nagovarjal s serijo dogodkov in izobraževanj, vse skupaj pa nadgradil z vzpostavitvijo spletne platforme, namenjene podpiranju, informiranju in povezovanju vseh, ki delujejo na področju kulturne dediščine.  

Povezovanje dediščine in digitalnega 

Projekt DDI povezuje partnerje iz različnih okolij in stremi k povezovanju kulture dediščine in digitalnega v različnih okoljih in med različnimi ciljnimi skupinami. V prihodnjem letu bomo tako vzpostavili spletno skupnostno platformoki bo namenjena gostovanju izobraževalnih vsebin in bo omogočala aktivno udeležbo vsem registriranim uporabnikom. Ti se bodo lahko na platformi povezovali z ostalimi uporabniki, s čimer bo vpeljana digitalna spletna skupnost na področju kulturne dediščine. Obenem bomo skupaj s partnerji in zunanjimi sodelavci po vsej državi izvajali nijavnih dogodkov, namenjenih povezovanju in vključevanju različnih skupin v aktivnostih na področju dediščine in digitalizacije. Poleg tega bomo pozornost namenili tudi razvoju spletnih usposabljanj, ki bodo dostopna na platformi in bodo uporabnikom ponudila različna znanja, potrebna za delo v dediščinskem sektorju v sodobnem času.

S tovrstno prilagoditvijo dejavnosti na potrebe digitalnega načina dela bomo organizacije konzorcija skupaj z ostalimi sodelujočimi bolje pripravljene tudi na izzive, ki jih za vsakodnevno delovanje predstavlja trenutna zdravstvena kriza in posledično zmanjševanje osebnega stika. Kulturna dediščina pa bo dobila kakovostno zaslombo z različnimi digitalnim storitvami, s čimer se bo področje dediščine približalo tudi mlajši generaciji, ki je digitalni svet že povsem posvojila. 

Projekt najboljši na področju kulture 

Veseli nas, da je bil projekt DDI izmed 47 podprtih projektov na državnem nivoju prepoznan kot najboljši na področju kulture, kar vsem partnerjem daje dodatno potrditev, da so naša prizadevanja po popularizaciji kulturne dediščine potrebna in zaželenaV prihajajočem letu in pol bo tako projekt DDI postal ena vidnejših aktivnosti vseh konzorcijskih partnerjev, ki bomo na osi Brkini – Idrija – Maribor utrjevali zavest o pomembnosti ohranjanja in nadgrajevanja naše skupne kulturne dediščine. 

Partnerski konzorcij:

Društvo Idrija 2020 skupaj z Zavodom ID20 deluje na presečišču dediščine, strateškega razvoja, podjetništva in mladinskega dela. Z uvajanjem inovativnih pristopov si prizadeva dediščino popeljati korak dlje.

Zavod Dobra pot združuje aktivne posameznike, ki razvijajo programe na področju naravne in kulturne dediščine s ciljem po izboljšanju kakovosti bivanja v Brkinih in širše. 

KID Kibla iz Maribora je mednarodno uveljavljeno središče sodobne umetnosti in kulture, neformalnega izobraževanja, kreativne uporabe novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter interdisciplinarnih praks. 

Trajanje: januar 2022 – junij 2023 

Vrednost projekta: 199.889,14 EUR