Ekipa

Nava Vardjan

direktorica in izvršna vodja projektov

Sitka Tepeh

izvajalka programa, strokovna sodelavka za naravovarstvo, vodja projekta Cvetoče police

Mateja Urbančič

projektna sodelavka

Mario Benkoč

strokovni sodelavec za pravne zadeve

Anu Kahuna

strokovna sodelavka za kulturno dediščino

Pika - Barbara Ciuha

strokovna sodelavka za grafično podobo
in vodja projekta Trajno skladno

Pina Hu

strokovna sodelavka za področje mladine, vodja poletnih mladinskih taborov

Katyush Manakai

strokovna sodelavka za področje mladine, vodja projekta Pisani svet

Jasmina Klopčič

strokovna sodelavka za pletarstvo, vodja projekta Otip narave

Janja Smrkolj

strokovna sodelavka za pletarstvo, sodelavka v projektu Otip narave

Jošt Hobič

strokovni sodelavec za arheologijo, vodja projekta Pokrajina prednikov

Žana Boltin

strokovna sodelavka za predilstvo/tkalstvo, vodja projekta Nit

Marko Zevnik

strokovni sodelavec za IT podporo

Nataša Osolnik

prostovoljka

Katee Kavšek

prostovoljka