Rokodelski izdelki in fotogrametrija

V sklopu projekta Izročilo med drugim pripravljamo tudi spletno trgovino za dediščinske izdelke in storitve. In ker dediščino radi povezujemo s sodobnostjo, smo v njej predvideli nekaj naprednih tehnoloških funkcij.

Tako so se študentje modula fotografija z VSŠ Sežana, ki je projektni partner, ta teden spoznavali z načeli fotogrametrije, tj. 3D zajema izdelkov. Lotili so se kamnoseških in pletarskih izdelkov, od slamantih peharjev in izdelkov iz ličja, do kraške žbrince in kamnitih terilnikov. Potrebno je bilo kar precej opreme, luči, kamer, računalnikov in programske opreme, da so na koncu nastali 3D dvojčki rokodelskih izdelkov, ki si jih bo v spletni trgovini moč ogledovati z vseh strani in s pomočjo tehnologije obogatene resničnosti celo umestiti v svoj prostor.

Pri delavnici je priskočil na pomoč Žiga Pavlovič, kreativni tehnolog iz mariborske Kible, ki tovrstna mentoriranja za zainteresirane skupine nudi v sklopu projekta Digitalni dediščinski inkubator.

objavljeno: 26. 01. 2023

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER