Izročilo: venčki Sv. Ivana

V sklopu projekta Izročilo se posvečamo ohranjanju in promoviranju dediščinskih vsebin Krasa in Brkinov in izpostavljanju skritih potencialov dediščine za razvoj podeželja.

Na prijetno predpoletno nedeljo, 19. 6. 2022, smo se podali v slikoviti Štanjel, kjer se je odvijal festival Gledanica. V sklopu festivala je društvo Venček organiziralo delavnice pletenja venčkov oz. kranceljčkov Sv. Ivana, kar smo ujeli v snemalni objektiv.

Članice društva z gospo Dušanko Švagelj na čelu so z nami velikodušno delile zanimivosti o tem starem običaju, ki so ga prek društva zelo uspešno oživile. Nastali so čudoviti živopisani venčki, ki so jih domačinke zvečer obesile na vrata štanjelskih hiš, da bodo do naslednjega leta hiše varovali pred vsem hudim. 

Zahvaljujemo se vsem članicam društva in vsem domačinom iz Štanjela, ki so nas izredno lepo sprejeli in nam dovolili spoznati njihovo starodavno šego. Dogajanje so objektiv ujeli snemalna ekipa BeGR8 Media in praktikant iz Visoke strokovne šole Sežana.

S skupnimi močmi smo tako dokumentirali vedenje o še eni dediščinski enoti, ki ne sme utoniti v pozabo. Dokumentarni film bo v kratkem na voljo na platformi Izročilo.

 
 
objavljeno: 19. 06. 2022

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER