Dediščinska delavnica na OŠ Dutovlje

Eden od namenov projekta Izročilo je prenašanje dediščinskih vsebin na mlajše generacije in ozaveščanje o pomenu ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja, zato smo 5. aprila obiskali  osmo- in devetošolce osnovne šole Dutovlje in jim predstavili dokumetarni film o izročilu čarobnih venčkov sv. Ivana.

Na začetku delavnic nas je pozdravila ravnateljica OŠ Dutovlje in povdarila pomen ohranjanja kulturne dediščine, ki je v teh krajih zelo bogata in hkrati opozorila na izobraževalno vlogo dediščinskih vsebin.

Učenci so nato spoznavali različne elemente in enote kulturne dediščine vpisane v Register nesnovne kulturne dediščine. Po temeljitem pregledu in opisu določenih enot materialne in nematerialne dediščine lokalnega območja, so si učenci z vso pozornostjo ogledali dokumentarni film Čarobni venčki sv. Ivana. Izvedeli so, zakaj je bilo spletanje venčkov tako zelo pomembno za prednike in kako se je običaj ohranil do današnjih dni. Učenci so se spomnili, da so venčke že izdelovali pri pouku v nižjih razredih, a od takrat naprej nikoli več.

Veseli nas, da smo s prikazom filma približali učencem pomen izdelovanja venčkov in jih spodbudili k ponovnemu spletanju preteklosti s sedanjostjo.

objavljeno: 04. 04. 2023

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER