Dediščinska delavnica na OŠ Hrpelje

Ovčarstvo ima v Brkinih in Matarskem podolju večstoletno tradicijo. V projektu Izročilo je nastal dokumentaren film, v katerem nam bivši ovčarji iz Rožic in Obrova pripovedujejo o življenju z ovcami.

Dediščinsko delavnico smo s četrtošolci pričeli s spoznavanjem različnih elementov snovne in nesnovne dediščine v Sloveniji, podrobneje pa smo se ustavili na enotah nesnovne dediščine lokalnega okolja. Učenci so z zanimanjem poslušali nove vsebine in pripovedovali o običajih, ki jih še ohranjajo v njihovih družinah ali bližnji okolici.

Po ogledu filma Življenje ovčarjev smo prek iger skupaj obnovili znanje, ki so nam ga predali ovčarji o zelo prilagodljivi pramenasti pasmi ovc z imenom istrijanka, o načinu paše na tem območju, o nevarnostih na paši, kakor tudi o lepih trenutkih, zaradi katerih so vztrajali z vzrejo ovc.

Nekatere učence je življenje ovčarjev zelo pritegnilo, napovedali so, da si bodo film še pogledali in morda se bodo podali na pot vzreje ovc in pridelave mlečnih izdelkov.

objavljeno: 05. 04. 2023

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo
(Aktivnost je podprla Občina Hrpelje-Kozina v okviru razpisa za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Hrpelje – Kozina v letu 2023.)
 
 
(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER