Izročilo: pastirska piščal

V sklopu projekta Izročilo smo se podali v vas Potoče pri Senožečah, kjer smo skupaj s snemalno ekipo Višje strokovne šole Sežana snemali dokumentarni film o pastirskih glasbilih -  piščali in rogu.

V časih, ko še ni bilo električnega pastirja, so gnali na pašo domače živali otroci, pogosto tudi večkrat na dan. Da jim ni bilo preveč dolgčas, so se igrali igrice in izdelovali različna glasbila, piščali in rogove. Ko so se vračali domov, so nanje veselo piskali.

Že lani novembra smo se skupaj s študenti Višje strokovne šole lotili snemanja filma o pastirski piščali. Najprej smo posneli pripoved g. Čehovina, ki je v otroških letih pasel krave na okoliških parcelah, pri tem pa si krajšal čas z izdelovanjem piščali in rogov. Povedal nam je, da je moral biti precej natančen, drugače ni piskalo.

Za snemanje pokrivnih kadrov in postopkov izdelave piščali pa smo morali počakati do sedaj, do pomladi, ko se prične pretakati po drevesih sok in postanejo "sočna", kar pomeni, da se lubje lahko brez težav olupi. Dobro je, če imamo na voljo za izrezovanje piščali manjši in oster nožiček, takšen kot so ga vedno nosili zraven v svojih žepih mladi pastirčki. Kako se naredi pastirska piščal in rog, se je od svojega očeta naučila tudi Urška, ki nam je to znanje z veseljem predala naprej, tako da smo ob zaključku snemanja vsi z navdušenjem piskali na piščali. 

Vsem udeleženim se zahvaljujemo za sodelovanje, celotno zgodbo si boste lahko ogledali prav kmalu po montaži filma.

objavljeno: 25. 04. 2023

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER