Izročilo: pletarstvo

Ena izmed tradicionalnih slovenskih obrti, ki je prisotna tudi na Krasu in v Brkinih, je pletarstvo. In ker je jesen čas, ko pletarji zavihajo rokave in v dolgih večerih spletajo takšne in drugačne izdelke, smo jih nekaj obiskali s snemalno ekipo Višje strokovne šole Sežana.

Prvi je bil gospod Boštjančič, ki plete že več kot 30 let in je v svojem življenju spletel že več kot tisoč košar! Velikodušno nam je pripovedoval o svojem življenju in tem, kako se je nad pletarstvom navdušil že kot otrok.

Nato smo se odpravili še v Vrhe na Krasu, kjer pletarsko tradicijo ohranjajo člani Razvojnega društva Vrhe. Tudi tam smo izvedeli mnogo zanimivega o tem, kako je pletarstvo prepleteno z življenji Kraševcev. Študenti so posneli zanimive pripovedi domačinov in obilo pletarskih utrinkov, ki bodo osnova za še enega od kratkih dokumentarcev na temo izročila. 

Se že veselimo končnega izdelka, ki gre zdaj v montažo, nared pa bo spomladi. Akcija!

 

 
 
objavljeno: 28. 11. 2022

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER