Pisani svet

Delavnice Pisanega sveta so namenjene osnovnošolskim otrokom. Nastale so iz želje, da se ljubezen do ohranjanja naravne in kulturne dediščine preko igre prenese na mlajše rodove, da se vrednote z njimi prenašajo tudi naprej. Preplet igre in ustvarjanja iz različnih naravnih materialov popestri počitniške dneve in jih popelje v pisani svet domišljije.

Na vsaki delavnici nastane mnogo novih, nenavadnih, a tudi uporabnih izdelkov. Iz koščka papirja, volne, voska, vejevja ali tršega lesa nastajajo živali, rastline, okraski, vaze, podstavki …

Ustvarjalne delavnice spremljajo gibalne, spretnostne in povezovalne igre. Pri igrah je poudarek na sodelovanju in medsebojnem spoštovanju ter veselju ob gibanju in premagovanju različnih izzivov.

V svetu ustvarjanja in iger nastane prostor, kjer se prenašajo vrednote dediščine, krepijo socialne veščine in ročne spretnosti otrok. Delavnice se vedno prilagodi starosti in dinamiki otrok, ki jo obiščejo.

Avtorici besedila:

Pina Hu, univ. dipl. prof. angl. in nem. jezika in Katyush Manakai, univ. dipl. novinarka in waldorfska učiteljica

Vodja projekta: Katyush Manakai, univ. dipl. novinarka in waldorfska učiteljica

 
Poslušajte predstavitev Pisanega sveta na Radiu Koper. V pogovoru sta novinarka Ljuba Sušanj in Katyush Manakai.
 

"

Videti nasmejane otroke, ki se z veseljem igrajo, skupaj nekaj dosežejo ali sami nekaj ustvarijo, je neprecenljivo. Lepo je opazovati, kako jih to poveže in v njihovo življenje prinaša spoštovanje. To prinaša srečo tudi meni.

"
Katyush Manakai
"

Vsakodnevno delam z otroki, a delavnice mi prinašajo veselje, saj se tu srečamo v naravnem in sproščenem okolju, skupaj ustvarjamo in se igramo. Nastanejo posebni odnosi in vsi se veselimo ponovnih srečanj! Do takrat nas na skupna doživetja spominjajo fotografije, v katere poskušam ujeti veselje, srečo in zadovoljstvo, ki ga prinaša Pisani svet. Tudi v tem uživam!

"
Pina Hu