Pogovori o dediščini

"

V projektu se bo zvrstil niz intervjujev, v katerih se bomo pogovarjali o kulturni in naravni dediščini. Predstavili se bodo prostovoljci in sodelavci Zavoda Dobra pot, ljudje, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z ohranjanjem in oživljanjem dediščine. Pogovore vodim Sitka Tepeh.

"

Anton Naglost, restavrator

"Že v osnovni šoli bi morali imeti predmet, pri katerem bi otroke vzgajali v duhu ohranjanja dediščine in jim pokazali, da je dediščina vrednota nas vseh."

Rihard Baša, kuhar

"Pred petnajstimi leti se je veliko govorilo o vseh kuhinjah sveta, samo o naši ne, zato se je uporniški del mene odločil, da bom ohranjal našo domačo tradicionalno kulinariko."

Pina in Katyush - mladinski…

"Vsebine projektov so bile postavljene zaradi tega, da se otrokom pokaže, da je kulturna dediščina vrednota in da je varstvo narave nujno za obstoj človeštva."

Jernej Bortolato, kamnosek

"Mladim je treba dati možnost, da se preizkusijo, da naredijo nekaj sami. Če spletejo koš, vedo kako je treba. In ko ga bodo spletli enkrat, bodo naredili še kakšnega."

Mario Benkoč, nevladnik

"Če ne bi bilo nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za naravno dediščino, bi se vzpostavila vladavina politike, ki nima kontrole in potem bi se lahko izgubila demokracija."

Pika-Barbara Ciuha, oblikovalka

"V projekte skušam prenesti spodbudo za kreativno razmišljanje in delovanje ter pokazati možnosti drugačnega delovanja, s katerim ničesar ne izgubimo, v bistvu vsi pridobimo."

Darja Kranjc, etnologinja

"Že pred Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine sem kot etnologinja vedela, da kulturna dediščina ni samo hiša ali pa predmet, da je ključna vsebina."

Jasmina Klopčič, pletarka

"Pletarska dediščina je last nas vseh in zelo lepo je občutiti in gojiti spoštovanje do ljudi, ki so te pletenja naučili in ga s spoštovanjem predajati naprej."

Jošt Hobič, arheolog

"Ni dovolj imeti zakon, v katerem piše, da je arheološka dediščina posebna in zaščitena. Če dediščina kot vrednota ni prisotna v družbi, nimamo ničesar."

Ministrstvo za javno upravo(Projekt se izvaja v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)