Pogovori o dediščini

"

V projektu se bo zvrstil niz intervjujev, v katerih se bomo pogovarjali o kulturni in naravni dediščini. Predstavili se bodo prostovoljci in sodelavci Zavoda Dobra pot, ljudje, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z ohranjanjem in oživljanjem dediščine. Pogovore vodim Sitka Tepeh.

"

Anu Kahuna, ljubiteljica…

"Kulturna dediščina je premalo aktualizirana. Premalo se jo razume kot nekaj, kar zagotavlja nadaljni razvoj in da je to edina možnost, da sploh kam pridemo."

Tomaž Zorman, naravovarstvenik

"Razumeti, kako delujejo naravni procesi in jih hkrati varovati v najširšem smislu, to je tisto, kar bi človek moral vedeti in znati."

Nada Kerševan, zbirateljica…

"Vsak človek je unikaten in njihove pripovedi so zanimive, saj nudijo vpogled v življenje naših prednikov iz bližnje in daljne preteklosti."

Anton Naglost, restavrator

"Že v osnovni šoli bi morali imeti predmet, pri katerem bi otroke vzgajali v duhu ohranjanja dediščine in jim pokazali, da je dediščina vrednota nas vseh."

Rihard Baša, kuhar

"Stare avtohtone jedi imajo tri značilnosti: so zelo okusne, so prehransko popolne in do banalnosti enostavne za pripravo."

Pina in Katyush - mladinski…

"Vsebine projektov so bile postavljene zaradi tega, da se otrokom pokaže, da je kulturna dediščina vrednota in da je varstvo narave nujno za obstoj človeštva."

Jernej Bortolato, kamnosek

"Mladim je treba dati možnost, da se preizkusijo, da naredijo nekaj sami. Če spletejo koš, vedo kako je treba. In ko ga bodo spletli enkrat, bodo naredili še kakšnega."

Mario Benkoč, nevladnik

"Če ne bi bilo nevladnih organizacij, ki se zavzemajo za naravno dediščino, bi se vzpostavila vladavina politike, ki nima kontrole in potem bi se lahko izgubila demokracija."

Pika-Barbara Ciuha, oblikovalka

"V projekte skušam prenesti spodbudo za kreativno razmišljanje in delovanje ter pokazati možnosti drugačnega delovanja, s katerim ničesar ne izgubimo, v bistvu vsi pridobimo."

Darja Kranjc, etnologinja

"Že pred Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine sem kot etnologinja vedela, da kulturna dediščina ni samo hiša ali pa predmet, da je ključna vsebina."

Jasmina Klopčič, pletarka

"Pletarska dediščina je last nas vseh in zelo lepo je občutiti in gojiti spoštovanje do ljudi, ki so te pletenja naučili in ga s spoštovanjem predajati naprej."

Jošt Hobič, arheolog

"Ni dovolj imeti zakon, v katerem piše, da je arheološka dediščina posebna in zaščitena. Če dediščina kot vrednota ni prisotna v družbi, nimamo ničesar."

Ministrstvo za javno upravo(Projekt se izvaja v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)