Pogovori o dediščini

"

V projektu se bo zvrstil niz intervjujev, v katerih se bomo pogovarjali o kulturni in naravni dediščini. Predstavili se bodo prostovoljci in sodelavci Zavoda Dobra pot, ljudje, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z ohranjanjem in oživljanjem dediščine. Pogovore vodim Sitka Tepeh.

"

Darja Kranjc, etnologinja

"Že pred Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine sem kot etnologinja vedela, da kulturna dediščina ni samo hiša ali pa predmet, da je ključna vsebina."

Jasmina Klopčič, pletarka

"Pletarska dediščina je last nas vseh in zelo lepo je občutiti in gojiti spoštovanje do ljudi, ki so te pletenja naučili in ga s spoštovanjem predajati naprej."

Jošt Hobič, arheolog

"Ni dovolj imeti zakon, v katerem piše, da je arheološka dediščina posebna in zaščitena. Če dediščina kot vrednota ni prisotna v družbi, nimamo ničesar."