Izročilo: kamnoseštvo

V sklopu projekta Izročilo se posvečamo ohranjanju in promoviranju dediščinskih vsebin Krasa in Brkinov in izpostavljanju skritih potencialov dediščine za razvoj podeželja.

Sredi maja smo se tako s snemalno ekipo podali v kraško vasico Pliskovica in lokalnega kamnoseka povprašali o tem, kakšno zgodbo pripoveduje kamen.

Kamnosek Jernej Bortolato nam je predstavil bogato kulturno dediščino kamnoseštva, pokazal znamenite kamnite portale po vasi in tudi druga v kamen vklesana stara znamenja. Kamnoseštvo je v preteklosti močno zaznamovalo življenja Kraševcev, je stara dediščinska obrt, ki ponovno pridobiva na pomenu.

Skozi celoten snemalni dan so nas spremljali sončno vreme, prijazne domače živali in gostoljubni domačini. 

Zahvaljujemo se Jerneju Bortolatu za prijazen sprejem in sodelovanje ter prizadevni snemalni ekipi Alenfra Productions in praktikantu iz Visoke strokovne šole Sežana. S skupnimi močmi smo dokumentirali vedenje o tej bogati in raznovrstni dediščinski obrti, končni izdelek pa vam razkrijemo kmalu.

 
 
objavljeno: 13. 05. 2022

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER