rast+

rast+rast+ so semnji, namenjeni izmenjavi naravnega izobilja.

Izmenjava naravnega izobilja pomeni, da med seboj udeleženci semnja izmenjamo presežek svojega pridelka.

Imamo dvoje semnjev. Prvi se odvijajo v spomladanskem času, drugi pa v jesenskem.  Spomladi med seboj ljudje izmenjujemo semena, potaknjence, sadike, jeseni pa vse, kar smo tekom leta pridelali. Izmenjava v osnovi pomeni, da med seboj vedno izmenjamo presežek.

Izmenjava naravnega izobilja ali blagovna menjava?

rast+ nadgrajuje staro obliko vedenja – blagovno menjavo. Ne gre le za to, da drug z drugim zamenjamo materialno dobrino z namenom pridobiti nekaj. Gre za veliko več. Gre za izmenjavo znanj in izkušenj, nasmeh in dobro roko ter gre za upanje na boljšo prihodnost, saj velja, da se, ko presežek zaokroži med ljudmi, ustvari spoznanje, da je izobilja dovolj za vse. Ko stopimo drug do drugega in ponudimo, pa čeprav tisto nekaj malega, obdarimo sočloveka. S tem vnesemo v svoje življenje in v življenje soljudi nov način vedenja, ki je zelo naraven in posledično vsem ljudem blizu.

S projektom rast+ želimo doseči naslednje: povezati človeka z naravo, vzpodbujati višjo stopnjo prehranske samopreskrbe ljudi, aktivirati posameznika, povečati socialno vključenost, povezovati ljudi, se razširiti z novim načinom vedenja na vse kraško-brkinske občine.

Ideja projekta in znak rast+: Dara Aratt, akademska slikarka

Vodja projekta in avtorica besedila: Anu Kahuna, univ. dipl. soc kult. in politolog.

 
Predstavitev projekta na Radiu Koper - pogovor med Anu Kahuna in novinarko Ljubo Sušanj:
  

Nasveti obiskovalcev rast+ dogodkov