Tu smo doma - dan biosfernih območij

V soboto, 22. oktobra, smo se v Parku Škocjanske jame pridružili prvemu praznovanju svetovnega dne biosfernih območij. Z obiskovalci dogodka smo izdelovali gnezdilnice za čmrlje in opozarjali na pomembnost biotske raznovrstnosti ter vlogo divjih opraševalcev v naravi.

V okviru projekta Cvetoče police smo na stojnici predstavili življenje čmrljev, razbili vse predsodke o njihovi lenobi in izdelali več kot 20 gnezdilnic, v katere se bodo čmrljice morda naselile naslednjo pomlad. Razdelili smo semena cvetic in zdravilnega lučnika, ki bodo zrasla v naših vrtovih in pripomogla k boljši preskrbljenosti divjih opraševalcev s cvetnim prahom ali medičino, nam pa omogočila pripravo izjemno zdravilnega lučnikovega sirupa. Pogovorili pa smo se tudi o medovitih zeliščih in skrbi za sonaravno delovanje v naši okolici.

Biosferna območja so mednarodno prepoznana območja ekosistemov z bogato biotsko raznovrstnostjo. Unesco, organizacija združenih narodov za izobraževanje, raziskovanje in kulturo, je ustanovila leta 1971 mednarodni interdisciplinarni program Človek in biosfera - Man and Biosphere Programme, ki je namenjen ohranjanju ekosistemov, krajine, biološke pestrosti, spodbujanju trajnostnega gospodarskega razvoja ob vključevanju in sodelovanju lokalnega prebivalstva ter omogočanju raziskav, izobraževanj in osveščanja o izjemnih vrednotah narave. Danes je v svetovno mrežo vključenih 738 biosfernih območij v 134 državah in vključuje vse vrste ekosistemov in prav tako urbana področja. Več kot 260 milijonov ljudi ima svoj dom v biosfernih območjih, ki obsegajo skupaj približno 5% zemeljske površine. Vsako leto se pridružijo nove lokacije in vse več držav bo sledilo ciljem programa Človek in biosfera. 

Od leta 2004 je bilo določeno tudi Biosferno območje Kras in porečje Reke, ki se razteza na površini slabih 60.000 ha in sovpada z mejami Regijskega parka Škocjanske jame. Razdeljeno je na osrednji del nad podzemnim sistemom Škocjanskih jam, vplivno območje s porečjem Reke in robno območje v preostalem delu občine Divača. Letos se bo Biosferno območje Kras še razširilo na predvidena območja priključitve v občini Hrpelje-Kozina in Pivka. Dejavnosti so usmerjene k sonaravni rabi prostora, pri tem pa sodelujejo predstavniki lokalne skupnosti, znanstveniki, strokovne službe, nevladne organizacije, kulturne skupine ter drugi deležniki. 

V Sloveniji so bila do zdaj razglašena štiri biosferna območja: Biosferno območje Julijske AlpeBiosferno območje Kras, Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje in Biosferno območje Mura.

Hvala obiskovalcem za družbo, burno izmenjavo mnenj in izdelavo številnih gnezdilnic za čmrlje.

Spet smo naredili nekaj dobrega za naravo in za nas ter odprli vrata sožitju med naravo in človekom.

Se vidimo ob naslednjem praznovanju biosfernih območij! 

objavljeno: 24. 10. 2022

Twitter Facebook*Dogodek je bil izveden s podporo Občine Divača.