Transparentnost

V zavodu sta v letu 2021 zaposleni 2 osebi za polni delovni čas, razmerje med najvišjo in najnižjo plačo je 1:1.

Svet zavoda sestavljajo:

  • Mario Benkoč
  • Anu Kahuna
  • Barbara Ciuha
  • Pina Hu
  • Nava Vardjan (predsednica sveta)

Zakonita zastopnica in direktorica zavoda: Nava Vardjan