Transparentnost

V zavodu so v letu 2022 zaposlene tri osebe, dve za polni delovni čas in ena za polovični delovni čas. Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo je 1:1,25.

Svet zavoda sestavljajo:

  • Mario Benkoč
  • Anu Kahuna
  • Barbara Ciuha
  • Pina Hu
  • Nava Vardjan (predsednica sveta)

Zakonita zastopnica in direktorica zavoda: Nava Vardjan