Transparentnost

akt o ustanovitvi statut politika o zaščiti otrok child protection policy

V zavodu sta v letu 2024 zaposleni dve osebi za polni delovni čas. Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo je 1:1,20.

Svet zavoda sestavljajo:

  • Barbara Ciuha
  • Sitka Tepeh
  • Nava Vardjan (predsednica sveta)

Zakonita zastopnica in direktorica zavoda: Nava Vardjan