Vizija in poslanstvo

 

VIZIJA

Postati prepoznavni kot organizacija, ki ustvarja inovativne, sveže in poglobljene vsebine, v katere je vključen širok spekter metod in disciplin in ki so prilagojene specifičnim ciljnim skupinam in uporabnikom prijazne, s katerimi spodbujamo pozitivne  družbene spremembe.

 

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je razvijati programe delavnic in izobraževanj, ki učinkovito naslavljajo aktualne družbene izzive v ruralnem okolju in širše, na način, da v ljudeh spodbujajo razvoj vrednot. Ob tem si prizadevamo ozaveščati o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine in spodbujati kulturne, solidarne odnose med ljudmi ter med človekom in naravo. Naš namen je pokazati vzor sodelovanja za skupno dobro.