Zapisi spomina

Zapisi spomina je projekt, ki ga v partnerstvu s Slovenskim etnografskim muzejem in Parkom Škocjanske jame izvajamo v okviru razpisa Stičišča NVO Istre in Krasa Spodbude za čezsektorske akcije: dolgoživa družba. Sofinancirata ga Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra in Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.

NAMEN PROJEKTA:

Okrepiti vključenost starejših v družbo in vplivati na pozitivno podobo starejših kot tistih, ki varujejo spomin, ustno izročilo. V aplikaciji Zapisi spomina se prek medgeneracijskih in drugih aktivnosti beležijo in objavljajo védenja, pričevanja starejših. S tem projekt uporablja dediščino kot vezivo za krepitev medgeneracijskih povezav.

Projekt omogoča:

➢ družbeno-koristno uporabo IKT in digitalno opismenjevanje starejših;
➢ krepitev sodelovanja in prenosa znanja, izkušenj med generacijami;
➢ pozitiven vpliv na razumevanje družbene vloge starejših (starejši kot nosilci in izpričevalci spomina, modrosti) in preprečevanje staromrzništva;
➢ dvig kakovosti življenja in dostojanstveno staranje s tem z vrnitvijo občutka prispevanja družbi, koristnosti;
➢ prostovoljsko udejstvovanje starejših s pričevanji o preteklosti;
➢ krepitev zavedanja med starejšimi in v širši javnosti o vrednosti in o pomenu ustnega izročila

 

KAKO SE APLIKACIJA UPORABLJA?

Aplikacija je na voljo za prenos vsakomur, za uporabnike je brezplačna. V njej si lahko vsak ogleduje dediščinske vsebine – prispevke, članke, videoposnetke, zapise iz ustnega izročila.

(!) Še pomembneje pa je to, da lahko vsak uporabnik s pomočjo aplikacije posname ali drugače dokumentira pričevanja svojih staršev, starih staršev ali drugih starejših oseb, ki pričajo o svojih spominih, nekdanjih navadah, življenju v preteklosti. Zaželeno je tudi, da se uporabe aplikacije nauči starejše, ki bodo lahko na ta način družbi prispevali svoje vedenje, s tem krepili svoje digitalne veščine in obenem občutek prispevanja, koristnosti.

Vsebine se znotraj aplikacije beležijo glede na področja (npr. ljudska pesem, naravni pojavi, priprava jedi, verovanja ipd) in geografsko območje, iz katerega podatki prihajajo. Omogočen je vnos v obliki besedila, zvočnega posnetka, torej govora, ali video prispevka.

Aplikacija je primerna tudi za uporabo na medgeneracijskih dogodkih in delavnicah, v šolah, ljudskih univerzah, domovih ostarelih ... skratka povsod, kjer so priložnosti za medgeneracijsko povezovanje in vključevanje starejših s tem, da zgolj posluhnemo njihovim pripovedim.

Vabljeni k uporabi aplikacije in zapisovanju spominov starejših, da le-ti ne gredo v pozabo!

APLIKACIJO SI LAHKO OGLEDATE TUKAJ

"

Iskreno upam, da bodo vsebine, ki jih bomo zapisovali v aplikacijo, med uporabniki odpirale pogovore, prinašale spoznanja, globino, toplino, navdih, smisel in tako še dolgo služile naši skupni rasti.

"
Nava Vardjan, vodja projekta
pinaiskramju Projekt se izvaja v okviru razpisa 'Spodbude za rešitve: Dolgoživa družba', ki ga sofinancirata Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra in MJU iz Sklada za NVO.