Invazivke v Parku Škocjanske jame

Kako velika nadloga lahko postanejo invazivne tujerodne rastline v našem okolju, smo se prepričali včeraj, 13. 7. 2021, ko smo organizirali s pomočjo mladih prostovoljcev iz Parka Istra odstranjevanje invazivk ob nabrežju reke Reke v Parku Škocjanske jame, Slovenija.

V biologiji z izrazom tujerodne vrste poimenujemo tiste organizme, ki jih je človek prenesel v novo okolje, v katerem prej niso bili prisotni. V novem okolju ponavadi nimajo naravnih sovražnikov in ker se zelo hitro in množično razmnožujejo, postanejo mnoge med njimi invazivne, kar pomeni, da v tekmi za hrano, preživetje izpodrinjajo naravni prostor domorodnim organizmom, v mnogih primerih pa spreminjajo celotne ekosisteme.

Tujerodne vrst se širijo vsepovsod po Sloveniji. V začetnih fazah razraščanja so težko zaznavne. Obdobje prilagoditve teh vrst traja lahko več let ali desetletij. Po t.i. prilagoditvenem obdobju se populacije povečajo in prostorsko razširijo, povečajo pa se tudi njihovi negativni vplivi. S sistemom nadzora je mogoče njihove negativne učinke zmanjšati, kar pa zahteva ponavljajoče in drage ukrepe. 

Invazivne tujerodne vrste ne povzročajo težav samo domorodnim vrstam, ki jih izpodrivajo, prenašajo tudi  bolezni in zajedavce, proti katerim domorodne vrste niso odporne ali prilagojene. Vse to ogroža biotsko raznovrstnost. Ljudje imamo lahko zaradi nekaterih vrst zdravstvene težave, na primer alergije ali poškodbe kože. Nastaja tudi vse večja gospodarska škoda, saj zmanjšujejo pridelke, višji so tudi stroški vzdrževanja javnih površin in funkcionalnih zemljišč stavb.

S pomočjo strokovnih delavcev Parka Škocjanske jame so se mladi prostovoljci iz Irske, Portugalske, Francije, Švedske, Srbije, Anglije, Španije, Italije in Nemčije lotili odstranjevanja invazivk, ki so v precejšnji meri obrasle prodnato nabrežje reke Reke ob Malnih, v samem osrčju zavarovanega območja. 

Spoznali smo žlezavo nedotiko, orjaško kanadsko rozgo, topinambur, enoletno suholetnico in japonski dresnik, katerega smo ob izmenjavi vedenj in izkušenj tudi poskusili. Ob invazivkah smo hkrati spoznavali tudi naše domorodne vrste, ki so razširjene ob nabrežju, mnogim se je najbolj vtisnila v spomin "prijazna" velika kopriva. V tem kratkem dopoldnevu smo napolnili tovornjake z invazivkami, ki so jih uslužbenci parka prepeljali na primerno mesto, kjer se bodo dokončno uničile, nas pa v zahvalo za koristno delo popeljali v jame. 

Najlepša hvala organizaciji Park Istra, še posebej pa Ines, Camilla, Lina, Đorđe, Shane, Preben, Jea, Sean, Carla, Andrea, Hugo in Henry, da lahko s prostovoljstvom širimo skrb za naše okolje doma in širše po Evropi. 

Hvaležni smo prav tako naravovarstveno nadzorni službi Parka Škocjanske jame za sodelovanje, posebej pa še Tomažu Zormanu za vodenje skozi jame. 

Prostovoljstvo je zakon! Na še več takšnih sodelovanj!

objavljeno: 14. 07. 2021

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo(Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)