Cvetoče police

Narava je svet v katerem živimo. V okviru projekta Cvetoče police spoznavamo naravo kot naravno dediščino, raznolikost, pestrost živih bitij, ki v sobivanju med sabo in s človekom ustvarjajo pogoje za preživetje vseh nas, za razvoj ter kakovostno življenje. S spoštljivim odnosom do narave kažemo naš kulturen odnos do življenja na tem planetu in spoznavamo, kako pomembno je za vse nas, da ohranjamo ravnovesje in kroženje vseh snovi v naravi.

V sklopu projekta Cvetoče police lahko v blogu Živost narave vsak mesec spoznavate lepote, bogastvo, vrednote, načine ohranjanja in soodvisnosti v naravi, njene spremembe ter vpliv človeka na te spremembe.  

Na zeliščarskih delavnicah spoznavamo in obujamo stara znanja iz ljudskega zdravilstva o uporabi rastlin za počutje in zdravje človeka. Zelišča preučujemo v naravi, preko ljudske uporabe in po sodobnih dognanjih. Na celotnem območju Parka Škocjanske jame pridobivamo znanja na botaničnih pohodih, kjer je povdarjena raznovrstnost, ogroženost, zavarovanost rastlinskega in živalskega sveta ter njihovih habitatov.

Kaj, kdaj, kako, koliko in zakaj so vprašalnice, ki dobijo odgovore na skupnih raziskovanjih v naravi kakor tudi med delavnicami, pridne roke pa vsakič izdelajo gnezdilnice, bivališča ali domove za čmrlje, ptice, žuželke ter ostale male prijatelje okrog nas. 

Vabljeni k branju, sodelovanju na delavnicah in pohodih v naravo.

Vodja projekta: Sitka Tepeh, dipl. germanistka, jamska vodnica, lokalna turistična vodnica in prostovoljna naravovarstvena nadzornica

 
Predstavitev projekta na Radiu Koper:
 

"

Sem ljubiteljica narave in vsega, kar je povezano z življenjem v naravi. Zelišča predstavljajo moj poglobljeni stik z naravo, zadnjih pet let pa spremljam v Parku Škocjanske jame in Brkinih tudi stanje habitatov, netopirjev in divjih orhidej.

"
Sitka Tepeh

Blog

Terensko delo

Letos štejemo v Sloveniji že 10 let od začetkov sistematičnih opazovanj in preučevanj volka v naravi, njegovega skrivnostnega načina življenja, ki vzbuja v nas spoštovanje, strah in občudovanje.

Več

Zgodba o lokalnem šerifu

Naravni parki, rezervati, posebna varstvena območja so deli pokrajine, kjer ima prvo besedo narava.

Več

Pomlad

Na vsakem koraku poganja novo in prerašča staro. Sonce pridobiva na moči, ogreva prst in spodbuja k rasti. Vsa narava opozarja nase z eksponentno hitrostjo.

Več

Žabja pijača

Voda pomeni žabam vse, brez nje ne morejo živeti in ne preživeti.

Več

Leteči nomadi

Ptice selivke nosijo v sebi uro, kompas in spomin zemljevida krajev, ko so prvič preletela ta območja.

Več

Živalski krog

Prihaja čas leta, ko preštevamo dneve in ko se pogosteje oziramo v nebo. A kaj vidimo, en cel kup živali, ki nam pomenljivo mežikajo, se nasmihajo in ponujajo odgovore.

Več

Sova skovika

Nekoč, ko so imele mestne zgradbe več špranj, niš in podestov, so bile sove ugledne meščanke.

Več

Pravljica o gozdu, 2. del

Kadar beseda nanese o volku, pride ta kmalu iz gozda, v zadnjem času pa ni nujno, da je to volk, lahko je tudi medved.

Več

Pravljica o gozdu

Na skorji dreves so zapisane vse skrite ljubezni, zato, ker rabimo nekoga, ki nam verjame. Ali smo pripravljeni ohraniti zgodbe dreves ali bi jih rajši zamenjali za puščavo?

Več

V navezi

Poletje je čas žuželk, mrgolečih vsepovsod okrog nas. Nekatere vrste med njimi so razvile posebne oblike sobivanja, za svoje preživetje so si izbrale navezo samo določenih rastlin ali živali. Specializacija jim je v preteklosti ustrezala, a danes je ob izgubljanju habitatov in biotske pestrosti postala njihova šibka točka.

Več

Dve muhi na en mah

Prispodobe, izreki in pregovori o živalih, rastlinah in naravnih pojavih se dandanes v veliki meri uporabljajo pri našem vsakdanjem izražanju, narava je živa tudi v naši besedi, in beseda ni konj, kar dokazuje, da smo z naravo povezani v vseh oblikah življenja, če si to priznamo ali ne.

Več

Odtis narave

Da si stvari lažje predstavljamo in primerjamo, smo ljudje izumili merilni sistem. Vendar obstajajo pojavi, vrednote, odnosi, ki se jih ne da meriti in ne izmeriti. Eden izmed teh pojavov je tudi odtis narave.

Več

Kako so prišla jabolka v podzemlje

Kako so jabolka pristala v podzemlju je del zgodbe o mokriščih, o tistih predelih zemeljske oble, kjer je mokrota prisotna vsaj del leta, če že ne vse leto. To so najbolj občutljiva in ogrožena območja na našem planetu, ponekod so državno in mednarodno varovana, ponekod pa so samo skriti kotički izvorne raznoživosti narave.

Več

Živost narave

Živost narave je dnevnik ali blog o lepotah in bogastvu narave, o njenih spremembah in o vplivu človeka na ravnovesje v njej. Opisi bodo z Brkinov. Vabljeni k mesečnemu prebiranju.

Več