Cvetoče police

Narava je svet v katerem živimo. V okviru projekta Cvetoče police spoznavamo naravo kot naravno dediščino, raznolikost in pestrost živih bitij, ki v sobivanju med sabo in s človekom ustvarjajo pogoje za njegovo preživetje, njegov razvoj ter kakovostno življenje.

Lepota, bogastvo, soodvisnost, ohranjanje, vrednote narave so vsebine bloga Živost narave, ki ga lahko vsak mesec prebirate na tej spletni strani. Na zeliščarskih delavnicah spoznavamo in obujamo stara znanja iz ljudskega zdravilstva o uporabi rastlin za počutje in zdravje človeka, na botaničnih pohodih pa na območju Parka Škocjanske jame spoznavamo raznovrstnost, ogroženost in zavarovanost rastlin ter njihovih habitatov.

Kaj, kdaj, kako, koliko, zakaj so vprašalnice, ki dobijo odgovore na skupnih raziskovanjih v naravi, gnezdilnice za čmrlje, ptice, žuželke pa so izdelki na delavnicah, ki postanejo dom našim prijateljem v naravi. 

Vabljeni k branju, sodelovanju na delavnicah in pohodih v naravo.

Sitka Tepeh, vodja projekta

 
Predstavitev projekta na Radiu Koper:
 

Blog

Pravljica o gozdu, 2. del

Kadar beseda nanese o volku, pride ta kmalu iz gozda, v zadnjem času pa ni nujno, da je to volk, lahko je tudi medved.

Več

Pravljica o gozdu

Na skorji dreves so zapisane vse skrite ljubezni, zato, ker rabimo nekoga, ki nam verjame. Ali smo pripravljeni ohraniti zgodbe dreves ali bi jih rajši zamenjali za puščavo?

Več

V navezi

Poletje je čas žuželk, mrgolečih vsepovsod okrog nas. Nekatere vrste med njimi so razvile posebne oblike sobivanja, za svoje preživetje so si izbrale navezo samo določenih rastlin ali živali. Specializacija jim je v preteklosti ustrezala, a danes je ob izgubljanju habitatov in biotske pestrosti postala njihova šibka točka.

Več

Dve muhi na en mah

Prispodobe, izreki in pregovori o živalih, rastlinah in naravnih pojavih se dandanes v veliki meri uporabljajo pri našem vsakdanjem izražanju, narava je živa tudi v naši besedi, in beseda ni konj, kar dokazuje, da smo z naravo povezani v vseh oblikah življenja, če si to priznamo ali ne.

Več

Odtis narave

Da si stvari lažje predstavljamo in primerjamo, smo ljudje izumili merilni sistem. Vendar obstajajo pojavi, vrednote, odnosi, ki se jih ne da meriti in ne izmeriti. Eden izmed teh pojavov je tudi odtis narave.

Več

Kako so prišla jabolka v podzemlje

Kako so jabolka pristala v podzemlju je del zgodbe o mokriščih, o tistih predelih zemeljske oble, kjer je mokrota prisotna vsaj del leta, če že ne vse leto. To so najbolj občutljiva in ogrožena območja na našem planetu, ponekod so državno in mednarodno varovana, ponekod pa so samo skriti kotički izvorne raznoživosti narave.

Več

Živost narave

Živost narave je dnevnik ali blog o lepotah in bogastvu narave, o njenih spremembah in o vplivu človeka na ravnovesje v njej. Opisi bodo z Brkinov. Vabljeni k mesečnemu prebiranju.

Več