Pokrajina prednikov

Arheološka dediščina je zapuščina naših prednikov v pokrajini. V naših krajih je zelo bogata in dragocena ter nam priča o življenju ljudi v preteklosti. Kljub temu, da je preživela tisočletja, je to občutljiva dediščina, ki jo kaj kmalu lahko izgubimo.

Z namenom, da bi preprečili vse hitrejšo degradacijo arheološke dediščine v naši pokrajini, smo v okviru Zavoda Dobra pot začeli s projektom Pokrajina prednikov. Z ozaveščanjem domačinov o pomembnosti in zanimivosti arheoloških najdišč vzpostavljamo spoštljiv odnos do te zapuščine. S tem namenom organiziramo različna predavanja, pohode, razstave in delavnice, ki približajo arheologijo ljudem.

Ker delujemo v smeri trajnostnega razvoja, vidimo v arheološki dediščini eno od ključnih točk razvoja lokalne turistične ponudbe. S posameznimi lokalnimi turističnimi ponudniki sodelujemo in nudimo strokovno pomoč pri pripravi organiziranih ogledov najdišč, ureditve poti in drugih dejavnosti, povezanih s promocijo arheološke dediščine.

Vodja projekta in avtor besedila:

Jošt Hobič, univ. dipl. arheolog in lokalni turistični vodnik