Pokrajina prednikov

Arheološka dediščina je zapuščina naših prednikov, ki priča o življenju ljudi v preteklosti. Arheološka najdišča so glavni nosilci arheološke dediščine v našem okolju. To so območja kjer arheologi prepoznamo koncentracijo arheoloških ostalin, tako tistih pod površjem kot nad površjem. Arheološka najdišča prispevajo pomemben del k podobi današnje pokrajine, vendar so dostikrat skrita in v ozadju našega pogleda po pokrajini.

Glavni namen projekta Pokrajina prednikov, ki ga izvajamo v Zavodu Dobra pot, je ozaveščanje domačinov in zainteresirane javnosti o pomembnosti in zanimivosti arheoloških najdišč in kulturne dediščine v našem okolju. Preko tega vzpostavljamo spoštljiv odnos do arheološke dediščine in druge dediščine. Arheološka dediščina je občutljiva dediščina, še posebej zato, ker je večini neznana in skrita v pokrajini. To je dostikrat razlog, da se arheološka najdišča pri različnih posegih v okolje spregleda in nevede uniči. Zato imamo pri ozaveščanja o arheološki dediščini vodilo, da je potrebno pokazati arheološko dediščino v njenem okolju, ker tako postane bolj oprijemljiva stvar v naših življenjih.

V sklopu projekta Pokrajina prednikov organiziramo arheološke pohode in predavanja. Te aktivnosti izvajamo predvsem na območju Krasa, Brkinov in na Matarskega podolja. Na arheoloških pohodih se sprehodimo po pokrajini in obiščemo kakšno arheološko najdišče, kjer si udeleženci lahko od blizu ogledajo kako zgledajo prazgodovinska obzidja in kamnite groblje. S tem približamo arheološko dediščino ljudem, kjer kupe kamnov spremenimo v obzidja, njive, pašnike in bivališča prednikov izpred nekaj tisočletji.

Vodja projekta: Jošt Hobič, univ. dipl. arheolog in lokalni turistični vodnik

"

Sem arheolog z dolgoletnimi izkušnjami arheološkega terenskega dela. V zadnjih letih se predvsem posvečam raziskovanju arheološke dediščine v pokrajini. Ko začnem govoriti o arheologiji, me težko ustavite.

"
Jošt Hobič