Projekti

Digitalni dediščinski inkubator

V duhu zbliževanja sektorja kulturne dediščine in v sodobnem času nujne digitalizacije nastaja vseslovenska platforma za podporo in razvoj kulturne dediščine.

rast+

rast+ so semnji, namenjeni izmenjavi naravnega izobilja. Izmenjava naravnega izobilja pomeni, da med seboj udeleženci semnja izmenjamo presežek pridelka.

IZROČILO

Vzpostavljamo napredno spletišče dokumentiranega izročila o naravni in kulturni dediščini Brkinov in Krasa.

Zapisi spomina

V mobilni aplikaciji' Zapisi spomina' se prek medgeneracijskih in drugih aktivnosti beležijo in objavljajo védenja, pričevanja starejših.

Trajno skladno

Projekt Trajno skladno ozavešča o problematiki dosedanjega, od narave odtujenega načina ravnanja in predstavlja preproste alternativne rešitve.

Pogovori o dediščini

V nizu pogovorov o kulturni in naravni dediščini se predstavljajo naši prostovoljci in posamezniki, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z ohranjanjem dediščine.

Nit

Namen projekta je približati ljudem celoten proces izdelovanja oblačil nekoč in danes, a hkrati ozavestiti in širiti vrednote sonaravnega bivanja ter trajnostnega načina življenja.

Otip narave

Ročni izdelki iz naravnih materialov prinesejo v vsak prostor lepoto narave in občutek izobilja. Z ohranjanjem ročnih spretnosti jim vračamo vrednost in mesto v življenju.

Pisani svet

Nekaj najbolj pomembnega v življenju so vezi med ljudmi. Pletemo jih ves čas, najbolj pa takrat, ko se srečamo in skupaj ustvarjamo. Naš svet je precej pisan.

Cvetoče police

Zeliščarstvo je starodavna vez med človekom in naravo. Človek je za različne namene spoznaval in uporabljal rastline iz svojega okolja – za dobro počutje, zdravje, za hrano.

Pokrajina prednikov

Arheološka dediščina je zapuščina naših prednikov v pokrajini. V naših krajih je zelo bogata in dragocena ter nam priča o življenju ljudi v preteklosti.

LEAFY

LEAFY je projekt za mlade, ki temelji na neformalnem in izkustvenem učenju, povezovanju in skupnemu ustvarjanju. Gre tudi za odkrivanje narave, pokrajin, novih dežel in kultur.