LEAFY - Leisure Education Activities For Youth

V Zavodu Dobra pot se zavedamo potencialov mladih ljudi in tega, da je zanje velikokrat premalo priložnosti za kvalitetno druženje in aktivnosti, predvsem v podeželskem okolju, kjer zavod deluje. Zato da bi mladi postali aktivni pri ustvarjanju družbe na bolje, predvsem življenja na podeželju, smo za mlade od 15 do 30 let, pripravili LEAFY (Leisure Education Activities For Youth). Projekt temelji na neformalnem in izkustvenem učenju, povezovanju mladih in skupnemu ustvarjanju.

LEAFY spodbuja neformalno učenje v Sloveniji. Pripravljamo tabore za otroke in mladino v Sloveniji, ki so se začeli poleti 2018. Druga dejavnost pa so mednarodni tabori in mladinske izmenjave v tujini.

S tema dvema dejavnostma želimo otrokom in mladim omogočiti raziskovanje lastne države in tujih dežel in kultur, s tem pa skupaj z njimi širiti obzorja in jih vzpodbujati k medsebojnemu spoštovanju.

Tabori

Med enotedenskim taborom otroci in mladi bivajo in ustvarjajo v okolju, ki je prepredeno s kulturno in naravno dediščino - na Krasu. Tam, kjer se naravno okolje steka v kulturno krajino. V njej dobijo občutek, kaj pomeni bivati v sozvočju z naravo, kako pomembna je le-ta za naše preživetje ter odkrivajo pomen kulturne dediščine in njen vpliv na človeški razvoj.

Naš namen je poleg dediščine pokazati na priložnosti in prednosti kakovostnega življenja na podeželju tako za podeželsko kot za mestno mladino ter spodbuditi naseljevanje in spodbuditi, da mladi ostanejo na podeželju.

Tabori so vsebinsko povezani z različnim projekti Zavoda Dobra pot. Otroci spoznajo pomen dediščine in njen vpliv, se sprehodijo po arheoloških poteh, spopadejo se z ekološkimi izzivi, se preizkusijo v različnih ročnih spretnostih … Vse te aktivnosti so skrbno načrtovane in vsakodnevno prepletene z različnimi dejavnostmi, ki pomagajo krepiti osebnostni razvoj otrok in spodbujajo skupinski duh.

Naše delovanje gradimo na temelju povezanosti med človekom in naravo, med ljudmi ter med človekom in kulturo. Tako približamo ohranjanje naravne in kulturne dediščine mladim za boljši danes in jutri nas vseh.

Vodja taborov: Pina Hu

"

Dnevi na taboru so zelo polni aktivnosti in en teden mine kot blisk. Zelo sem srečna, da sem del ekipe, ki otrokom lahko ponudi tako raznolike in kakovostne poletne aktivnosti. Otroška iskrenost in sreča ter želja po »še« (=vrnitvi naslednje leto) me vedno prepriča, da vsako leto pripravimo boljše in nove vsebine. 

"
Pina Hu

Oglejte si utrinke s tabora Skultiviraj se 2018

 

Mednarodne mladinske aktivnosti

Velikokrat šele v stiku z drugimi kulturami in v tujem okolju spoznamo dobre lastnosti lastne dežele in kulture ter jih začnemo ceniti. Mednarodne izmenjave vzpodbujajo razvoj lastne identitete, s tem se med mladimi krepi tudi moč povezovanja, medsebojnega spoštovanja in delovanja v skupno dobro vsega človeštva.

Avtorici besedila: Pina Hu in Katyush Manakai

Vodja mednarodnih aktivnosti: Nava Vardjan

Poslušajte oddajo Gymnasium na 1. programu Radia Slovenija, kjer je bil predstavljen mladinski tabor English in Action.

Udeleženci tabora na intervjuju

"

V mednarodnem povezovanju, stikih z različnimi kulturami vidim priložnost, da se mladim odprejo obzorja, da dobijo širši vpogled v življenje, ljudi, kulture sveta. S tem dobijo globlji vpogled tudi vase, in posledično jasnejšo podobo o tem, v kakšnem svetu si želijo živeti. Želim si, da se iz soočenja kultur in različnosti v mladih porodi pogum za to, da naredijo tisto, o čemer so še včeraj samo razmišljali, se vključijo tam, kjer si prej niso upali, in pričnejo samozavestneje soustvarjati svojo vlogo v družbi.

"
Nava Vardjan
"

Da lahko mladim omogočimo, da obiščejo druge dežele, se spoznajo z vrstniki iz tujine, iz prve roke izkusijo njihovo kulturo, jezik, običaje, življenje in spoznajo, da smo si v resnici ljudje mnogo podobni kot si mislimo, je zame velik privilegij. Želim si, da bi bila to za njih popotnica pri gradnji boljšega sveta za vse.

"
Katyush Manakai

Dodatne vsebine

Utrinki s tabora Skultiviraj se 2018

Utrinki s tabora Skultiviraj se 2018

Več

Dnevnik z mladinskega tabora "English in Action"

Dnevnik z mladinskega tabora "English in Action" mladinske delavke Katyush Manakai.

Več

NEVERJETNO, UNGLAUBLICH (nemško), INCREDIBILE (italijansko), невероя́тный (rusko), HIHETETLEN (madžarsko)

Dnevnik z mladinskega tabora "English in Action" udeleženke Alja Turk Hvala.

Več