Nit

Oblačilo je del našega vsakdana. Spremlja nas povsod. Ljudje vsak dan, vedno več časa in sredstev, posvečamo temu, da se preko oblačil izražamo in pokažemo svetu.

Intenzivna industrializacija, kapitalistični način proizvodnje, potrošništvo zahodnega človeka in globalizacija (cenena delovna sila in surovine) sta povzročila nastanek t.i. »hitre mode«. Zaradi nižanja stroškov in hitrosti proizvodnje sta se kakovost tekstila in njegova življenjska doba občutno zmanjšala. S poceni kosi oblačil danes živimo v svetu kopičenja odpadnih tkanin. Te tkanine pa v veliki meri niso narejene iz naravnih surovin, ampak iz umetnih (npr. poliestri in nanomateriali), zato okolju niso prijazne, saj razpadajo 100 ali več let. To naš planet bremeni in mu škoduje.

Namen projekta je ljudem približati celoten proces izdelovanja oblačil nekoč in danes, s ciljem ozaveščanja in širjenja vrednote sonaravnega bivanja ter trajnostnega načina življenja.

 

S projektom NIT želimo doseči naslednje cilje:

- ozavestiti celoten proces izdelave oblačila, ki se prične s sejanjem ustreznih semen pa vse do končnega izdelka – oblačila;

- spoznati razliko med odnosom do oblačil nekoč in danes.

 

Aktivnosti projekta:

- izvajanje teoretičnih in praktičnih delavnic za odrasle;

- sodelovanje na poletnih taborih, v okviru projekta Leafy, za otroke in mladino.

 

Poleg posredovanja teoretičnega znanja (spoznavanje z dediščino predilstva, tkalstva, krojenja in šivanja oblačil), bomo k znanju pristopili tudi na praktičen način – naučili se bomo tehnik izdelovanja preje in tkanin ter se preiskusili v krojenju in šivanju oblačil. Naša pozornost bo usmerjena v dediščino Krasa in Brkinov, a dotaknili se bomo tudi svetovne dediščine.

Predice imajo še danes v vseh narodih posebno mesto. So tiste, ki predejo niti in skrbijo za to, da so le -te vedno povezane in da se med samim predenjem nikdar ne pretrgajo.

Srčno vabimo vse, ki si želite s spremembo odnosa do oblačenja, doprinesti k spremembi življenja na Zemlji in s tem ustvarjati pogoje za boljšo prihodnost naših otrok.

"

Delati s tekstilom mi je v veliko veselje. Srečanja z izdelki iz preteklosti, ko so bila še ročno izdelana in so še vedno tu, me spodbudijo, da spoznam njihovo zgodbo. Veseli me, da lahko spoznanja, kako so nastajala in kaj so pomenila za kraje, kjer so nastajala, predam naprej v besedi in skozi praktična dela. S tem pa tudi doprinesem k spremembi odnosa do tekstila danes.

"
Žana Boltin

Nit pripoveduje

Ročno šivanje

Ročno šivana oblačila so po kvaliteti in trajnosti izdelave popolnoma primerljiva z oblačili, šivanimi s pomočjo šivalnih strojev.

Več

Predelava oblačil

Skrb za oblačila in s tem njihova obnova, je bil način življenja naših prednikov. Tudi danes so lahko delno dotrajana, poškodovana ali premajhna oblačila odlična osnova za prenovo.

Več

Murve, sviloprejke in svila

S prihodom svilogojstva so k nam prišle tudi murve in veliki nočni metulji-sviloprejke.

Več

Ročno predenje– preprosta veščina z več tisočletno tradicijo

Več deset tisočletij že ljudje prenašamo iz roda v rod modrost preproste veščine ustvarjanja niti za tkanino.

Več

Rastline kot vir naravnih vlaken v tekstilu

Že pred več tisočletji smo ljudje v rastlinah prepoznali uporabne lastnosti, ki so pripomogle k razvoju tekstila.

Več

Industrijska proizvodnja tekstila

Oblačila, kupljena preudarno z namenom urejenosti glede na njihovo kvaliteto, pripomorejo k zmanjšanju masivne industrijske proizvodnje.

Več

Krčenje oblačil

Krčenje oblačil je v pretežni meri posledica industrializacije proizvodnje oblačil. Stroj nikoli in nikdar ne more v celoti zamenjati ljudi.

Več

T-shirt - majica

Majica, ki je prisotna med oblačili skoraj vsakega zemljana in nas s tem povezuje, zato je skrb za njen nastanek, vzdrževanje, za ohranjanje te povezanosti toliko bolj pomembna.

Več
Ministrstvo za javno upravo(Projekt se izvaja v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)