Zdravje rastlin

Zdrave rastline nam dajejo več hrane, proizvajajo več kisika, ohranjajo biotsko raznovrstnost in videz krajine, blažijo klimatske spremembe, mnogim zagotavljajo vir dohodka.

Ko slišim besedo rastlina, je pred mojimi očmi vse zeleno, spomnim se zelenih klorofilnih celic iz osnovnošolskega učbenika o biologiji, vidim gola pobočja svetlo zelenih travnatih vrhov Vremščice in kamorkoli se ozrem, širjave temno zelenih gozdov s svetlejšimi lisami, senožeti, pašniki in travniškimi sadovnjaki. Spomnim se pomladnih zvončkov, ki nas razveselijo in popeljejo novemu času naproti, spomnim se tudi napisa v betonskem podhodu za pešce, v naši prestolnici, kjer je bilo še pred leti zapisano z zeleno barvo Zeleno, ki te ljubim zeleno.

Poljudno rečeno so rastline velika združba živih organizmov, združenih v kraljestvu rastlin, za katere ne vemo natančno koliko vrst jih je, še vedno se odkrivajo nove, do sedaj jih poznamo približno 300.000, imajo pa eno skupno lastnost: s pomočjo sonca so samooskrbne, same proizvajajo v svojih celicah hranljive sladkorje, ki jih uporabljajo za svojo rast in druge energijske procese, so pljuča našega planeta.

Letošnje iztekajoče leto 2020 je potekalo v  imenu zdravja, ne samo pri ljudeh, ampak tudi pri rastlinah, saj je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leto 2020 za mednarodno leto zdravja rastlin, z obrazložitvijo, da so zdrave rastline vir vsega življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane. Zob človekovih dejavnosti je že močno načel trajnostno zdravje rastlin, ki se kaže v vedno manjši odpornosti pred boleznimi, škodljivci in vremenskimi razmerami na našem planetu. Zdrave rastline nam dajejo več hrane, proizvajajo več kisika, ki ga vdihujemo, ohranjajo biotsko raznovrstnost in videz krajine, blažijo klimatske spremembe in mnogim zagotavljajo vir dohodka. Z razmahom trgovine in množičnih potovanj se je povečal vnos novih škodljivcev in novih bolezni, ki domorodnim rastlinam in okolju povzročajo veliko škodo. Evropska unija je v ta namen spremenila zakonodajo, fizične osebe iz »dežel tretjega sveta« ne bodo mogle več vnašati rastlin ali rastlinskih izdelkov brez posebnega certifikata uprave za varnost hrane in rastlin iz države izvora, izjeme so banane, kokos, ananas in durian. Torej, če bi se kruhovec namenil na pot okoli sveta, bi potreboval potni list.

Zdrave rastline prinašajo zdravje nam in drugim bitjem, še posebej se to vidi in vonja v pokrajinah z ekstenzivnimi travniki in visokostebelnimi travniškimi nasadi, kjer se njihovi prebivalci med seboj podpirajo. Za vzgled so lahko tudi Britanci, ki so naredili na tem področju revolucijo, počasi opuščajo v svojih vrtovih košenje tako znane in znamenite angleške trate in uvajajo košenje samo enkrat na mesec. Druga posebnost je še kotiček v delu vrta, ki ga pokosijo samo enkrat na leto. In tako zdaj štejejo cvetove in opazujejo metulje, čebele, hrošče, pajke, ki jih prej ob pretirani skrbi na trati ni bilo. Z manj dela, veliko več veselja in zdravja.

Kot je navada ob koncu leta, pa poglejmo nazaj, če so naše živali in rastline, naše okolje, naš svet v tem letu kaj dobrega doživeli in bi mogoče lahko uporabili pri nas:

  • Sodišče na Aljaski je zavrnilo načrt Trumpove administracije za vrtanje olja v življenjskem prostoru polarnega medveda v arktičnem oceanu.
  • Zaradi nezakonitega odstrela ujed in divjih petelinov so uvedli na Škotskem strog nadzor mokrišč.
  • Eksperiment na Finskem, ko so na štirih igriščih dnevnih varstvenih centrov v urbanem naselju pokrili tla z gozdno zemljo, mahom in koriti rastlin, je pokazal, da se je imunski sistem otrok že v 28. dnevih občutno izboljšal.
  • V Kaliforniji, na reki Klamath, bodo po dolgem in mučnem boju lokalnih prebivalcev, odstranili hidroelektrarne, ki so povzročile močan upad populacije lososa in razpolovile območja.
  • Naravovarstveniki v Čilu praznujejo, ker so kritično ogrožene Loa žabe, prenesene v živalski vrt, dobile 200 potomcev.
  • Odstranitev invazivnih podgan in kokosovih palm z atola Palmyra, je omogočil tropskemu sistemu, da si je opomogel, saj se vračajo kopenski raki, ptice in redka drevesa.

V Sloveniji je za zdravje rastlin pristojna Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, preko pooblaščenih institucij pa je organizirano zdravstveno varstvo rastlin. Imamo sistem, ki še zmeraj dopušča in podpira tone in tone fitofarmacevtskih sredstev, kljub temu, da obstajajo metode, kako se lotiti škodljivcev, bolezni na sonaraven način. Spodbudno pa je, da je veliko ljudi na svetu spremenilo svoj odnos do planeta, vedno več nas je, ki nam je mar za zemljo, vode, reke, zrak, gore, in ves živelj okrog nas. Čez leto nas bo še več in tega se zelo veselim.

Stari Slovani so verjeli, da objem drevesa prinaša srečo, hkrati pa tudi moč in veselje. Posadite si svoje drevo, posadite si svojo srečo!

Sitka Tepeh, zagovornica narave

objavljeno: 17. 12. 2020

Twitter Facebook