Blog

Ko pride sonce na obisk

Če danes živimo, je to samo zato, ker je živa tudi Zemlja, naš dom.

Več

Srečanje z drobnovratnikom

Če je bilo nekoč drobnovratnikov na pretek in toliko, da so jih mulci lovili po dostopnih jamah in prodajali v Trstu, so danes ogrožena vrsta, zelo redki in zakonsko zavarovani.

Več

Kraljice travnikov

Kukavičevke so se znale prilagoditi težkim življenjskim razmeram, žal pa ne morejo kljubovati človeškim posegom.

Več

Sodobni orači

Prst, vrhnja rodovitna plast tal, je dom skupine živali, ki je vseskozi prisotna pod našimi nogami.

Več

Žabarjenje

O življenju žab vemo že veliko in če zvečer ali dolgo v noč sedite ob mlaki, lahko slišite tudi njihove zgodbe.

Več

Udomačena lisica

Charles Darwin je bil vesten naravoslovec, ki je opazil, da ljudje precej lažje sprejmemo dejstva, ki se skladajo z našo predstavo o svetu kot nasprotna dejstva.

Več

Zeleni pionirji

Pionirske rastline so vrste organizmov, ki prve naselijo kakšno novo okolje in pripravijo pogoje za življenje tudi drugim rastlinskim in živalskim združbam.

Več

Zdravje rastlin

Zdrave rastline nam dajejo več hrane, proizvajajo več kisika, ohranjajo biotsko raznovrstnost in videz krajine, blažijo klimatske spremembe, mnogim zagotavljajo vir dohodka.

Več

Bela muza

Človeška ribica je ravno v pravšnji meri skrivnostna, neznana, da navdihuje raziskovalce po vsem svetu in ena od primarnih vrst, ki potrebuje popolno zaščito.

Več

Račja šola

Življenje rakov v naših vodotokih se je v zadnjih sto letih tako spremenilo, da so skoraj izginili. Če ne bi bilo zgodb o raku Dolgokraku, bi nanje niti ne pomislili več.

Več

Terensko delo

Letos štejemo v Sloveniji že 10 let od začetkov sistematičnih opazovanj in preučevanj volka v naravi, njegovega skrivnostnega načina življenja, ki vzbuja v nas spoštovanje, strah in občudovanje.

Več

Zgodba o lokalnem šerifu

Naravni parki, rezervati, posebna varstvena območja so deli pokrajine, kjer ima prvo besedo narava.

Več

Pomlad

Na vsakem koraku poganja novo in prerašča staro. Sonce pridobiva na moči, ogreva prst in spodbuja k rasti. Vsa narava opozarja nase z eksponentno hitrostjo.

Več

Žabja pijača

Voda pomeni žabam vse, brez nje ne morejo živeti in ne preživeti.

Več

Leteči nomadi

Ptice selivke nosijo v sebi uro, kompas in spomin zemljevida krajev, ko so prvič preletela ta območja.

Več

Živalski krog

Prihaja čas leta, ko preštevamo dneve in ko se pogosteje oziramo v nebo. A kaj vidimo, en cel kup živali, ki nam pomenljivo mežikajo, se nasmihajo in ponujajo odgovore.

Več

Sova skovika

Nekoč, ko so imele mestne zgradbe več špranj, niš in podestov, so bile sove ugledne meščanke.

Več

Pravljica o gozdu, 2. del

Kadar beseda nanese o volku, pride ta kmalu iz gozda, v zadnjem času pa ni nujno, da je to volk, lahko je tudi medved.

Več

Pravljica o gozdu

Na skorji dreves so zapisane vse skrite ljubezni, zato, ker rabimo nekoga, ki nam verjame. Ali smo pripravljeni ohraniti zgodbe dreves ali bi jih rajši zamenjali za puščavo?

Več

V navezi

Poletje je čas žuželk, mrgolečih vsepovsod okrog nas. Nekatere vrste med njimi so razvile posebne oblike sobivanja, za svoje preživetje so si izbrale navezo samo določenih rastlin ali živali. Specializacija jim je v preteklosti ustrezala, a danes je ob izgubljanju habitatov in biotske pestrosti postala njihova šibka točka.

Več