Zaključni filmček drugega niza delavnic #MladihMisli

Zadnjih sedem tednov smo se vsak torek srečevali na delavnicah #MladeMisli, katerih drugi niz je bil tematsko obarvan s prazniki in našo kulturno dediščino.

Ponosni smo na vse, kar smo ustvarili, doživeli, spoznali in lahko rečemo, da smo po izkušnjah z delavnic malce modrejši in malce zrelejši, saj smo intenzivno spoznavali kulturno dediščino treh "spomladanskih" praznikov: Dneva žena, materinskega dne in Valentinovega. Dva sta že za nami, tretji še prihaja, vsekakor pa ti trije prazniki za nas nikoli več ne bodo isti kot so bili doslej, saj se zdaj zavedamo njihovega pomena, izvora in globine.

Naj vas filmček razveseli in navdihne, če vas zanimajo podrobnosti o tem, kaj smo počeli na posamezni delavnici, pa si preberite naše tedenske novičke za nazaj.

Za sodelovanje, trud in prijetna druženja se najlepše zahvaljujemo Piki Niki, Neži, Jerneji, Maši, Clarisse, Anji in Anu iz ekipe Zavoda Sopotniki in vsem starejšim, ki so z mladimi podelili svoje spomine.

 

 

 

Kaj je namen neformalnega mladinskega dela?
Neformalno mladinsko delo izvajamo z namenom, da v mladih spodbujamo najrazličnejše mehke veščine – krepitev samozavesti, sposobnost povezovanja in sodelovanja, ustvarjalnost, sprejemanje različnosti, prilagodljivost, veščine dela v skupini, samoiniciativnost, inovativnost in še mnogo več. V konkretnem projektu so mladi razvijali veščine medgeneracijskega dialoga, doživljali svet skozi oči in pričevanja drugih - starejših, veščine javnega nastopanja, kritičnega mišljenja, ustvarjalnosti in poglobljenega razumevanja družbenega delovanja.

objavljeno: 22. 03. 2021

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo(Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)