Partnerski sestanek projekta Trade Knowledge

Letošnjo jesen smo se že veselili skupnega srečanja s partnerskimi organizacijami v mednarodnem projektu Trade Knowledge pri nas v Sloveniji, a smo ga morali zaradi trenutne epidemiološke situacije prestaviti na splet. 

V Zavodu Dobra pot smo 25. in 26. novembra s partnerji projekta, organizacijama PlanBe iz Cipra in Hyvarila iz Finske, izvedli partnerski sestanek, da se pogovorimo o rezultatih pilotnih aktivnosti v posameznih državah in začrtamo delo v naslednjem obdobju.

Projekt Trade Knowledge se posveča ohranjanju in promociji kulturne dediščine ter povezovanju mladinskega dela s kulturno dediščino, zato smo na srečanju ponovno utrdili našo vizijo za delo z mladimi in iskali načine, kako še bolj približati dediščino mladim, glede na realnost situacije, ko se je treba soočati z epidemijo covida-19 in odpovedati načrtovane mladinske tabore, delavnice in različne dogodke, na katerih se ozavešča ali pranašajo znanja in veščine izdelovanja predmetov iz področja nesnovne kulturne dediščine.

Osredotočili smo se na stvari, ki jih bomo lahko organizirali, na tiste, v katerih se bodo lokalne skupnosti povezale pri ozaveščanju o kulturni in naravni dediščini in na to, kako si lahko pri tem pomagamo. Upamo, da bodo naslednje leto potovanja lažja in da bo prišlo do izmenjav mladinskih delavcev in udeležencev projektov Erasmus+.

Vsaka organizacija je predstavila mladinske aktivnosti, ki so jih začeli v teh dveh letih in kako so se nadaljevale, mi pa smo partnerje mednarodnega projekta Trade Knowledge popeljali še na virtualni sprehod po Krasu in Brkinih in jim poskušali prikazati lepote naše pokrajine, kako sta naravna in kulturna dediščina povezani in kako živijo ljudje s kulturno dediščino na podeželju.

Dogovorili smo se o konkretnih dejavnostih in kako bomo izboljšali našo informacijsko aktivnost, da dosežemo še več mladih, saj je situacija na Finskem, na Cipru in v Sloveniji zelo različna. Januarja se ponovno slišimo, uskladimo predloge in se lotimo delovnih nalog.

#TradeKnowledge #erasmusplus #mladiindediscina

(*Projekt se financira iz programa Evropske unije Erasmus+.)

objavljeno: 25. 11. 2021

Twitter Facebook