Komunikacija za sodelovanje

V Zavodu Dobra pot smo med 23. in 30. aprilom 2019 v Ajdovščini gostili svoje prvo mednarodno usposabljanje z naslovom Komunikacija za sodelovanje, ki je bilo namenjeno mladinskim delavcem oz. vsem, ki delajo z mladimi. Usposabljanje, ki je potekalo v okviru programa Erasmus+ in je bilo financirano ter odobreno s strani slovenske nacionalne agencije Movit, se je tokrat izvedlo tretjič, pred tem že na Portugalskem in v Italiji. 

Že nekaj let se udeležujemo mednarodnih usposabljanj oz. treningov za mladinske delavce ter tako pridobivamo uporabna znanja in veščine, tokrat pa smo takšno usposabljanje organizirali v Sloveniji. Komunikacija je ključ za uspešno sobivanje in sodelovanje z drugimi, zato smo v Hiši mladih v Ajdovščini v sodelovanju s partnerskima organizacijama Associazione Agrado ter Ha Moment izpeljali usposabljanje na temo komunikacije, ki se ga je udeležilo 18 mladinskih delavcev iz 9 evropskih držav. 

Trenerki iz omenjenih partnerskih organizacij se že več let ukvarjata z različnimi tehnikami in načini uspešnega komuniciranja. V nekaj intenzivnih dneh sta jih predstavili in skozi prakso predali udeležencem. Mi smo v zakladnico novega znanja in veščin prispevali tehniko mediacije. Mladinski delavci, ki so prišli s Cipra, Finske, Italije, Latvije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Slovenije in Španije, so se poleg mediacije spoznali še s pogostimi ovirami oz. napakami v komunikaciji ter mnogimi komunikacijskimi metodami. Prejeli so veliko uporabnih orodij, ki jim bodo pomagala pri delu. Ker je v današnjem tehnološko razvitem svetu zelo pomembna tudi spletna komunikacija, smo govorili tudi o tem in izmenjali nekaj orodij za spletno komuniciranje. 

Sitka, Slovenija: “Na usposabljanju sem pridobila veliko novih orodij in praktičnih veščin komunikacije, ki so uporabne v vsakodnevnem življenju. Hkrati pa sem spoznala več specifičnih metod komunikacije, kot so mediacija, nenasilna komunikacija, transakcijska analiza in uspešno podajanje informacij. Pri komunikaciji sem bolj sproščena, hkrati pa več pozornosti namenjam poslušanju sogovorca. Če ljudje odgovorno sodelujemo, vsi napredujemo.” 

V sklopu usposabljanja smo za lokalno in širšo javnost organizirali odprto debato o pomenu komunikacije v mladinskem delu. Namen dogodka je bil razširiti pridobljeno znanje, predvsem vsem tistim, ki se usposabljanja niso mogli udeležiti pa bi jim to znanje pomagalo pri delu z mladimi. Poleg tega so udeleženci naredili načrte, kako bodo po prihodu domov pridobljeno znanje prenesli tudi v svoje lokalno okolje. 

Med tednom smo udeležence odpeljali tudi na obisk našega naravnega bisera Škocjanskih jam, ki so nanje naredile velik vtis, prav tako navdušeni pa so bili nad lepoto pokrajine, ki so ji bili priča na poti in med bivanjem v Ajdovščini.

Estelle, Romunija: “V tem tednu sem se naučila več različnih in uporabnih stvari, najbolj pa se me je dotaknila aktivnost iz delavnice nenasilne komunikacije, kjer smo dobili vpogled v to, kako izpeljati komunikacijo, ko gre za občutljivo temo. Med usposabljanjem sem spoznala, kako pomembno je, da ozavestimo lastne potrebe in pri komunikaciji poslušamo tudi svoje telo. Zanimiv trenutek je bil tudi, ko smo v tišini, samo s pogledi, govorico telesa in zaupanjem drug drugemu zgradili lesen stolp s pomočjo železne zanke, ki je bila navezana na vrvi.”

Z izvedenim usposabljanjem smo bili zadovoljni tako organizatorji kot udeleženci. Domov smo odšli domov polni vtisov, novih poznanstev ter novega znanja in veščin. Priložnosti za uporabo novega znanja bo na pretek, tako v vsakdanjem življenju kot pri profesionalnem delu. Takšni mednarodni projekti so priložost za rast posameznikov, saj se ob srečanju z različnostjo srečamo tudi z lastnimi predsodki in stereotipi, ki pa ob spoznavanju posameznikov ponavadi hitro skopnijo. Postanemo bolj strpni in pripravljeni na sodelovanje. Mi se že veselimo novih mednarodnih projektov, saj smo skupaj močnejši, z vsakim sodelovanjem rastemo in lahko gradimo boljši svet.

objavljeno: 15. 05. 2019

Twitter Facebook