Učenci 3. razredov spoznavajo dediščino

Ta teden smo zaključili še zadnje aktivnosti v projektu "Podeželje prihodnosti", ki smo ga pretekli dve leti izvajali skupaj z zavodom Sopotniki.

Zavod Dobra pot se je v okviru projekta Podeželje prihodnosti" osredotočal na ohranjanje in varstvo kulturne dediščine in prenos znanj, veščin, spretnosti ruralne dediščine na mlajše generacije za trajnostno prihodnost in opolnomočenje vseh skupin prebivalstva na podeželju.

Zadnji dan januarja smo obiskali učence 3. razredov osnovne šole Srečka Kosovela v Sežani. V sklopu učne snovi o dediščini naših krajev smo jim predstavili kulturno dediščino, ki jo vidimo na vsakem koraku, v ruralnem okolju in mestnih jedrih ter ponovili, kako jo lahko ohranjamo. Izkazalo se je, da učencem razvrščanje sploh ne dela težav, o določenih enotah nesnovne dediščine, ki so še žive v njihovem okolju, npr. barvanje pisanic, Miklavževo, peka potice, žganjekuha, mlinarstvo, suhozidna gradnja so navdušeno pripovedovali tudi svoje izkušnje. 

Kako je potekal pouk nekoč, smo se dotaknili s poslušanjem zgodbe "Škocjanske šolske ure" iz aplikacije Zapisi spomina, in ga primerjali z današnjim. Najbolj so bili poslušalci presenečeni nad majhnim številom učencev v razredu in da so takrat vadili pisavo kar na papirnatih vrečkah, saj niso imeli priročnikov. Pisanje s tinto, pa bi jim bilo danes prav tako všeč. Spoznali so tudi vsebino takratnih spričeval, ki so jih dobili otroci ob koncu šolskega leta. Tisti, ki so pripovedovanje natančno poslušali, so pogumno pritrdili, da bi tudi njim bilo takrat v šoli lepo.

Na koncu šolske ure so dobili, tako kot v starih časih, še posebno domačo nalogo: svoje dedke in babice bodo povprašali o njihovih najrazličnejših spominih. 

Z veseljem lahko potrdimo, da smo ponovno odprli vrata dediščini in pomembnosti ohranjanja spominov ter utrdili znanje in vedenje učencev o tej vsebini. Odslej jo bodo veliko lažje prepoznali v svojem okolju in tudi drugod. Mi pa z radovednostjo pričakujemo zapise pogovorov s starimi starši, ki bodo še poglobili njihove vezi in medgeneracijske odnose. 

objavljeno: 01. 02. 2022

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo(Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)