Projekt rEUral Europe

Zavod Dobra pot se je v sodelovanju z Občino Divača priključil projektu rEUral Europe, katerega namen je ozaveščanje prebivalcev ruralnih okolij o tem, da imajo odločitve Evropskega parlamenta močan vpliv na življenje državljanov, saj so rezultat celovitega demokratičnega procesa. Projekt koordinirata Mladinska Mreža MaMa in Inštitut za politični management, financira pa se iz Evropskega parlamenta.

V sklopu projekta bo v občini Divača organiziran niz aktivnosti za občane, ki bo vključeval izobraževalne delavnice za mlade, možnost pogovora občanov z Evropskim poslancem in še več. Aktivnosti se bodo še posebej osredotočale na teme: varstvo okolja, digitalizacija in solidarnost.

Cilji projekta

  • preko raznolikih aktivnosti povečati ozaveščenost o strukturi, delovanju in vplivu Evropske unije in Evropskega parlamenta, še posebej o vplivu na reševanje kolektivnih problemov in izzivov na področju varovanja okolja, digitalizacije in solidarnosti. 
  • povečati znanje o EU in izbranih treh obravnavanih področjih (predvsem o delovanju EU na obravnavanih treh področjih – varstvo okolja, digitalizacija in solidarnost.
  • povečati razumevanje evropske demokracije.
  • podpreti demokratično participacijo državljanov.
  • približati državljanom Evropsko unijo

Spletna stran projekta: reural.eu

#rEUralEurope #EU #EuropeanParliament #EP #skupajsmoeu

*Evropski parlament ni bil vključen v pripravo projekta in ne odgovarja za informacije in stališča, podana v okviru projekta, niti ga ta ne zavezujejo. Za projekt so v skladu z veljavno zakonodajo odgovorni zgolj avtorji, intervjuvanci in uredniki programa ter tisti, ki ga oddajajo. Parlament tudi ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi izvedbe projekta.

objavljeno: 02. 06. 2021

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo(Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)