Sofinancirano iz EKSRP in ESRR

Izročilo

[EKSRP] Kot vodilni partner v projektu vzpostavljamo napredno spletišče dokumentiranega izročila o naravni in kulturni dediščini Brkinov in Krasa.

Sopotniki 2.0

[EKSRP] Kot partnerji v projektu podpiramo izboljšanje kakovosti življenja starejših z izvajanjem alternativnih rešitev za mobilnost na podeželju.

Njivce na vasi

[ESRR] V projektu sodelujemo z organizacijo semnjev izmenjave sadik ter delavnic o inovativni uporabi zelišč in trajnostnem označevanju gredic.

EKSRP LEADER