Sofinancirano iz EKSRP

Izročilo

Kot vodilni partner v projektu vzpostavljamo napredno spletišče dokumentiranega izročila o naravni in kulturni dediščini Brkinov in Krasa.

Sopotniki 2.0

Kot partnerji v projektu podpiramo izboljšanje kakovosti življenja starejših z izvajanjem alternativnih rešitev za mobilnost na podeželju.

EKSRP LEADER