Sprehod med kukavicami

Divje orhideje ali po slovensko kukavičevke, po domače jim rečemo "kukavce", so ena izmed najprivlačnejših družin pri nas in po svetu. Prve zacvetijo že zgodaj spomladi, ko se vrnejo ptice kukavice, potem pa se posamezni rodovi kukavičevk zvrstijo v cvetenju vse do jeseni. Kukavičevke živijo v posebnem odnosu z glivami v zemlji, nekatere so od njih popolnoma odvisne, druge pa so vzpostavile z njimi simbiotičen odnos.

V Sloveniji je popisanih že več kot 70 vrst kukavičevk, mi smo na sprehodu spoznali 11 travniških in gozdnih divjih orhidej. Našli smo tudi jadransko smrdljivo kukavico, ki še ni bila v popolnem razcvetu, a je zelo pomembna, saj je poleg lepega čeveljca in Loeslove grezovke klasifikacijska vrsta za varstvena območja Nature 2000.

Kukavičevke so v Sloveniji edina družina, ki je v celoti zavarovana, saj sodijo predstavniki te vrste zaradi svoje privlačnosti med iskane rastline, ogrožene pa so tudi zaradi spreminjanja njihovega življenjskega prostora, ali gnojenja ali opuščanja travišč, ali osuševanja močvirnih območij, ali sečnje gozdov, torej zaradi prekomernega in nenadzorovanega vpliva človeka v naravno okolje. Zavarovane so z Uredbo o prostoživečih rastlinskih vrstah in uvrščene na Rdeči seznam ogroženih rastlinskih vrst, zaradi pretiranega nabiranja smo na območju Slovenije zavarovali že leta 1920 orhideje iz rodu murk in lepi čeveljc. Zavarovanost pomeni, da je zavarovane rastline in njihove dele prepovedano trgati, ruvati, izkopavati ali nabirati za lastne potrebe ali prodajo. 

Divje orhideje so tesno povezane z življenjem ljudi, kajti, če ni travnikov, mokrišč, gozda, ni divjih orhidej.

Veseli smo, da smo lahko kljub nestanovitnemu vremenu izpeljali to delavnico v naravi in prispevali k ozaveščanju in pomenu vrednot biotske raznovrstnosti v našem podeželskem okolju.

objavljeno: 24. 05. 2021

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo(Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)