O mladinskem delu na podeželju

Dne 26. 5. 2021 smo na sončno popoldne v Parku Škocjanske jame gostili mednarodni študijski obisk kolegov nevladnikov iz Idrije, Hrvaške in Srbije. Potekal je v okviru Erasmus+ projekta Under the Loupe: Rural Youth Work, ki raziskuje izzive in priložnosti mladinskega dela na podeželju. Predstavitve so se udeležili mladinski delavci iz organizacij Idrija ID20Udruga Prizma in Napor-Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada.

Najprej smo mladinske delavce popeljali naokrog in predstavili edinstveno naravno in kulturno dediščino Parka, ki se povezujeta v dveh vpisih v svetovno dediščino Unesca kot naravna dediščina Škocjanskih jam in nesnovna kulturna dediščina suhozidne gradnje.

V Kongresnem centru parka je sledila predstavitev dejavnosti Zavoda Dobra pot od začetkov do danes, predvsem pa so bili poudarjeni izzivi mladinskega dela na podeželju in smernice za nadaljnje delo. Povabilu k sodelovanju na dogodku se je na naše veselje odzvala tudi predstavnica Občine Divača, ga. Romana Derenčin, ki je predstavila občinska prizadevanja za vključevanje mladih v družbene dejavnosti.

Za vse udeležence smo pripravili tudi zanimiv primer neformalnega izobraževanja o kulturni dediščini in dve gibalni igri, ki sta jih prijetno razvedrili. Zaključili smo v pozitivnem duhu in da se  moramo kljub temu, da razmere niso rožnate, držati svojih vrednot.

Za obisk in odlično sodelovanje pri izvedbi se iskreno zahvaljujemo Zavodu ID2020, Parku Škocjanske jame in Občini Divača. Na še več takšnih dogodkov!

objavljeno: 27. 05. 2021

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo(Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)