Stari grad nad Famljami

V nedeljo, 26. 6. 2022, smo se v sklopu divaškega občinskega praznika podali na arheološki pohod na Stari grad nad Famljami pod vodstvom Jošta Hobiča, vodje projekta Pokrajina prednikov.

Višje temperature nam niso preprečile, da smo se podali na odkrivanje arheoloških najdišč v spodnji doline reke Reke. Od križišča za Zavrhek smo se preko travnikov sprehodili najprej mimo vasi Škoflje, kjer smo se ustavili še pri ostankih srednjeveškega stolpa imenovanega Tabor. Pogledali smo si zunanji še delno vidni obodni jarek in  zgornji plato, na kateri je stal zidani del stolpa. Takšen tip utrjenega stolpa je bil v uporabi po celotni Evropi.

Nato smo se spustili do reke Reke, prečkali Škofeljski most in se počasi začeli vzpenjati mimo vasi Famlje proti prazgodovinskemu gradišču Stari grad. Pot nas je vodila preko strmih travnikov, del poti pa smo prehodili v gozdni senci. Kmalu smo zagledali zahodno stran gradišča, ki ga na podlagi rezultatov arheoloških izkopavanj datiramo v obdobje pozne bronaste dobe (13. - 9. st. pr.n.št.) in začetek starejše železne dobe (8. – 6. st. pr.n.št.).  Na poti proti vrhu smo kaj kmalu ugotovili, da hodimo po samem vzhodnem delu nasipa, ki je bilo v 80tih letih skoraj v celoti uničeno z gradbenimi posegi. Kljub temu se še danes lahko razbere obod gradišča preko ohranjenih kamnitih nasipov na Z in S strani, ki so ga obdajali. Ko smo se prebili čez nasipe kamenja, se je na vrhu pred nami razprostrl lep razgled na Vremsko dolino. Tu smo si vzeli trenutek in uživali v pogledu na okoliško pokrajino.

Naš pohod smo nadaljevali do začetnega dela zahodnega dela gradišča, kjer smo zavili v bolj gozdnati del. Tam nas je pričakalo presenečenje. Zagledali smo Viktorjev spodmol, arheološko najdišče, ki ga datiramo v obdobje srednje kamene dobe in bakrene dobe. V tem prostoru je bila prej jama, vendar se je strop s časoma porušil in tako se nam danes pogleda odpira v prejšnjo notranjost jame. Lahko smo si ogledali arheološko sondo, ki so jo arheologi izkopali nedolgo nazaj v sklopu novih arheoloških raziskav. Predstavljen je bil način življenja v času srednje kamene dobe, ko je bil prevladujoč način življenja lov in nabiralništvo. Naš pohod smo zaključili v senci lip, kjer smo še prijetno kramljali, dokler se nam niso ohladili avtomobili.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem pohoda za prijetno družbo in da smo lahko skupaj spoznavali, kaj so nam v pokrajini zapustili naši predniki.

 

objavljeno: 28. 06. 2022

Twitter Facebook