Divje orhideje na Gabrku

Na sprehodu med kukavičevkami na Gabrku pri Divači, ki smo ga organizirali v sklopu projekta Cvetoče police, smo spoznavali številne rastlinske vrste suhih kraških travnikov, med njimi tudi klasifikacijsko vrsto kukavičevk za varovana območja Natura 2000. Izvedeli smo, da imamo v Sloveniji kar 90 različnih vrst kukavičevk ali divjih orhidej, ki so vse po vrsti zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah.

Našli smo čebeljeliko mačje uho, pikastocvetno kukavico, navadni kukovičnik, muholiko mačje uho, trizobo kukavico, piramidasti pilovec in celo klasifikacijsko vrsto za Naturo 2000 – jadransko smrdljivo kukavico. 

Poleg tega pa še celo vrsto koristnih travniških rastlin, ki so ključne za ohranjanje biotske pestrosti naših travnikov – bodalico, brstično lilijo, pokalico, srednji trpotec, škržolice, baldrijan, travniško kaduljo, ranjak in še in še. 

Med sprehodom je tekel živahen pogovor o tem, kako lahko te koristne rastline uporabimo za zdravilne čaje ali sirupe, udeleženci, mlajši in starejši, pa so pripovedovali, kako so se kot otroci igrali s travniškimi rastlinami. Pokali smo pokalice, sesali kislice, pletli venčke iz ivanjščic in barvali lesene palice s cvetovi kadulje. 

Kukavičevke so v Sloveniji ogrožene zaradi spreminjanja njihovega življenjskega prostora, gnojenja ali opuščanja travišč, osuševanja močvirnih območij ali sečnje gozdov, skratka zaradi nenadzorovanega posega človeka v naravno okolje.

Veseli smo, da s takšnimi dogodki širimo poznavanje rastlinskih vrst, ki nas obkrožajo na vsakem koraku, in ozaveščamo o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti v našem čudovitem podeželskem okolju! 

objavljeno: 14. 06. 2021

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo(Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)