Kukavičevke na Vremščici

V okviru rednih popisovanj kukavičevk, ki jih izvajamo v projektu Cvetoče police smo s pomočjo petih prostovoljcev iz dobrodelne organizacije Park Istra popisali divje orhideje ob planinski poti na Vremščico iz smeri Volč in na južnih travniških pobočjih pod vrhom.

Dela smo se lotili  s čisto novo aplikacijo, ki smo jo razvili v Zavodu Dobra pot in nam je omogočila prepoznavanje divjih orhidej ter vnašanje potrebnih podatkov v podatkovno bazo.

Popisovanje se je razvilo v pravo pustolovščino sredi gozdnega pobočja, kjer smo našli kar nekaj rastišč polnih gozdnih kukavičevk, aplikacija pa nam je omogočila natančno določitev in lokacijo. Mladi prostovoljci iz Irske, Portugalske, Francije, Švedske in Srbije so bili navdušeni nad lepoto in raznolikostjo divjih orhidej, ki jih do sedaj še niso poznali, izvedeli so, kje in kako rastejo in se prehranjujejo, zakaj so pomembne, kakšna je njihova zavarovanost in ogroženost v Sloveniji in v širšem evropskem prostoru. V živo so spoznali piramidasti pilovec, zelenkasti in dvolistni vimenjak, bledo naglavko, dolgolistno naglavko in rjavo gnezdovnico. Nekaj težav smo imeli le z ločevanjem gnezdovnice od njej zelo podobnega pojalnika.

Ko smo prišli do roba gozda pod vrhom pobočja, se je ura prevesila že čez poldne, a pred nami so se pokazala suha travniška pobočja visokega krasa in nas razveselila z novimi vrstami kukavičevk, to sta navadni kukovičnik in oblasta kukavica, hkrati pa smo spoznavali tudi druge zavarovane rastline tega območja, kot je ilirski meček, kranjska lilija in rumeni svišč ali košutnik. Ob močni pripeki sonca smo dokončali popis in se zatekli v prijeten hlad pastirskega pribežališča ob cerkvi sv. Urbana.

Zadovoljni z opravljenim delom smo se podali še do vrha Vremščice in ob jasnem vremenu in rahli sapici uživali v razgledu po pokrajini vse do morja in Kastelca, od koder so mladi prostovoljci prišli.

Kukavičevke popisujemo zaradi spremljanja biotske raznovrstnosti, saj so indikatorske vrste za sonaravno upravljanje s habitati. Tokrat smo jih na naše skupno veselje popisali nekaj več kot 200 primerkov, jih vnesli v podatkovno bazo in ponesli vedenje o kukavičevkah med mlade v evropski prostor.

objavljeno: 17. 06. 2021

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo(Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)