Izročilo: grad Školj

V sklopu projekta Izročilo se posvečamo ohranjanju in promoviranju dediščinskih vsebin Krasa in Brkinov in izpostavljanju skritih potencialov dediščine za razvoj podeželja.

Sredi julija smo se s snemalno ekipo odpravili do struge reke Reke, ostankov nekdanjega mlina in pečine, na kateri se je nekoč bohotil grad. Ob vsakem snemanju odkrivamo čarobne kotičke lokalnega okolja in se vsakič znova čudimo nad lepoto pokrajine, ki nas obdaja.

Grad Školj, od katerega danes najdemo le še ostanke, stoji na skalni vzpetini nad reko Reko, blizu Famelj in Škocjana pri Divači. Med skrivnostnimi starimi ruševinami, ki jih prerašča bršljan in ki so na eni strani obdane s pašniki ter na drugi z reko, se skrivajo zgodbe in legende iz preteklosti. Prastari hrast na grajskem vrtu, murvin drevored, turški vpadi, legenda o ljubezni, iz katere je zrasel bršljan, in skrivni rov do reke Reke ....

Vse to je za nas v objektiv ujela snemalna ekipa BeGR8 Media, ali smo našli skrivni rov med gradom in reko, pa izveste v nastajajočem videu, ki bo kmalu na voljo na platformi Izročilo.

 

 
 
objavljeno: 14. 07. 2022

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER