Dediščinska delavnica na OŠ Vreme

Na podružnični šoli Vreme so 28. marca obeležili dan šole kot kulturni dan in nas povabili, da predstavimo kulturno dediščino Brkinov in Krasa, ovčerejo in kamnoseštvo. Tokrat smo pri njih že drugič, prvič, pred mesecem dni, smo jim predstavili izročilo gradu Školj.

V učilnici so se zbrali učenci 3., 4. in 5. razreda, našpičili ušesa in pazljivo prisluhnili pripovedi kamnoseka, ki nas je v dokumentarnem filmu Kamnoseštvo in Kraševci seznanil z oblikovanjem kamna na Krasu od začetkov do današnjih dni.

Po kratkem premoru smo nadaljevali s spoznavanjem dediščine ovčarjev, ki imajo v Brkinih že večstoletno tradicijo. Učenci so spoznali avtohtono vrsto ovc - Istrsko pramenko ali istrijanko. Prek iger smo obnovili izročilo ovčarjev, kako so pasli ovce, na kaj so morali biti pozorni, kaj so delali iz ovčjega mleka in kaj so jim ovce pomenile. Na koncu delavnice so učenci narisali ovco istrijanko, vse risbe pa smo združili v našo čredo na tabli.

Veseli smo, da prenašamo izročilo naravne in kulturne dediščine med mlajše, med tiste, ki bodo novo kulturno dediščino ustvarjali. 

objavljeno: 28. 03. 2023

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER