Izročilo: lokalna noša

Decembra smo se v sodelovanju s študenti Višje strokovne šole Sežana lotili še zadnjega letošnjega snemalnega podviga - tokrat na temo kraških in brkinskih noš.

Prečesati smo morali kar precej gradiva, da smo našli vse potrebne informacije za pripravo scenarija, pa tudi ljudi, ki bi lahko kaj povedali o šivanju teh tradicionalnih oblačil. Spoznali smo, da se kraška in brkinska noša med seboj zelo razlikujeta, saj imata nekoliko drugačno kulturno ozadje. Gospa Ivanka Večko iz Štjaka nam je pripovedovala o šivanju skromnejših brkinskih noš, ki so podobne uskoškim, gospa Silva Perčič iz Saleža pa o tem, kaj tradicionalna noša pomeni zamejskim Slovencem.

Seveda ni manjkalo podrobnosti o vezenju, šivanju, materialih, vzorcih, vezanju, gubanju rut itd. Tokrat smo celotno snemanje v dveh delih izvedli v prostorih Hiše odličnosti pr Nanetovh v Parku Škocjanske jame. Študenti so si med seboj priskočili na pomoč tudi kot modeli in se za kamero oblekli v različne vrste noš. Pravijo, da so bili občutki zanimivi, kako uspešno so se odrezali pred in za kamero, pa si bomo ogledali spomladi.

objavljeno: 14. 12. 2022

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER