Izročilo: sadjarstvo

V oktobru smo dodobra popestrili dan prebivalcem Vatovelj, majcene vasice na slemenu brkinskih gričev, ko smo se tja pripeljali z ekipo Višje strokovne šole Sežana.

Tokrat smo se lotili snemanja dokumentarnega filma o sadjarstvu v Brkinih. Travniški visokodebelni sadovnjaki so nepogrešljiv kulturni element Brkinov, saj predstavljajo pomembno priložnost za trajnostno ekološko kmetovanje tudi zato, ker črpajo iz tradicije in omogočjo ohranjanje identitete kulturne krajine.

O vsem tem in različnih sortah jabolk ter načinih gojenja sadovnjakov sta nam pripovedovala g. Franc Drožina in g. Edvin Drobnjak. Vsem udeleženim se zahvaljujemo za sodelovanje, študentom pa želimo uspešno delo v montaži!

objavljeno: 25. 10. 2022

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER