Izročilo venčkov Sv. Ivana

Nadaljujemo z izvajanjem dediščinskih otroških delavnic v okviru projekta Izročilo, tokrat so nas povabili na osnovno šolo Srečka Kosovela v Sežani.

Učencem 3. razredov smo predstavili dokumentarni film "Čarobnost venčkov Sv. Ivana" in jih povezali s kulturno dediščino lokalnega območja, spletanje venčkov sv. Ivana je namreč vpisano kot enota nesnovne dediščine v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Šega temelji na ljudskem verovanju v posebno moč rastlin, nabranih na kresni večer, ki naj bi ljudi in domove varovale pred nesrečami. Iz njih se spletajo venčki, ki se obesijo na vrata domov, skednjev ali hleva. Venčki predstavljajo za hišo zaščito pred nesrečami in dobrodošlico ljudem, ki pridejo v hišo.

Najprej so se učenci spoznavali z osnovnimi pojmi kulturne dediščine, nato pa z zanimanjem prisluhnili vsem pripovedovalkam v filmu, saj je le malokateri poznal ta običaj. Izvedeli so iz katerega cvetja se spletajo venčki, kako se spletajo in za kakšen namen. Prek različnih iger smo nova spoznanja utrdili, za domačo nalogo pa se bodo učenci preizkusili še v reševanju križanke o izročilu spletanja venčkov.

Izjave učencev:

Arianna: Gospe sta predstavili venčke sv. Ivana. Taki venčki so zelo lepi.
 
Žana: Ko so bili venčki stari in posušeni, so obesili nove venčke. Stare venčke so zakurili, da kar se jim je zgodilo slabega, naj gre proč.
 
Sara: Na tablo sta dali listek, na katerem je napis kulturna in naravna dediščina. Mi smo dobili listke in smo morali razporediti na pravo mesto.
 
Greta: Eni venčki so bili za proti strelam.
 
Mark: Venčki so bili pleteni iz rož, ki so bile rumene barve in v obliki križca in so se imenovale kamulica.
 
Hasan: Najprej so si ljudje pripravili krog in na njega so dali rože.
 

Veseli smo, da smo učencem predstavili star običaj, ki ga gojijo nedaleč vstran, v Štanjelu, kamor se bodo lahko podali na vsakoletno prireditev spletanja venčkov ob kresnem času.

 
objavljeno: 08. 03. 2023

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER