Izročilo: žganjekuha

V sklopu projekta Izročilo se posvečamo ohranjanju in promoviranju dediščinskih vsebin Krasa in Brkinov in izpostavljanju skritih potencialov dediščine za razvoj podeželja.

Tako smo se v drugem ciklu snemalnih aktivnosti podali v idilično brkinsko vasico Slope in lokalnega viteza žganjekuhe povprašali o tej tradicionalni obrti.

Gospod Franc Jelušič nam je slikovito predstavil zgodovino žganjekuhe, pa tudi razmere, zaradi katerih se je obrt razvila. Z veseljem je pripovedoval o življenju v Brkinih nekoč in z nami delil mnoge življenjske izkušnje in spoznanja.

Zahvaljujemo se gospodu Fancu Jelušiču za prijazen sprejem in sodelovanje ter prizadevni snemalni ekipi Alenfra Productions in praktikantu iz Visoke strokovne šole Sežana.

S skupnimi močmi smo tako dokumentirali vedenje o še eni dediščinski obrti, na končni izdelek (dokumentarni film) pa boste morali še malo počakati.

 
 
objavljeno: 01. 06. 2022

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER