Stari tabor nad Lokvijo

Nedeljsko dopoldne je ravno pravi čas za hojo po poteh, ki so bile znane že 5000 let pr. n. št., v času neolitika. Tokrat smo se v okviru prireditev ob DEKD in TKD sprehodili skozi zaraščajočo krajino na Lokavskem območju in povzpeli na prazgodovinsko in poznoantično gradišče Stari tabor nad Lokvijo. Arheološki pohod je vodil Jošt Hobič, vodja projekta Pokrajina prednikov.

Gozd na Krasu se je v preteklosti veliko spreminjal, proces zaraščanja in čiščenja gozda se je večkrat ponovil. V času gradnje gradišč, ki smo jih obiskali, je bil gozd spremenjen v pašniški gozd, to pomeni, da so ga razredčili in dobili večje površine trave. Vsaka vas je imela tak gozd. V srednejm veku je prebivalstvo naraslo in takrat se je zaradi potreb prebivalcev po hrani še več gozda spremenilo v pašnike. Način kmetovanja in preživetja je vedno pogojeval tudi rabo gozda. 

Arheološki pohodi so vedno polni presenečenj, tokrat smo zavili še do Tuple jame, arheološko neraziskanega spodmola, ki se nadaljuje v brezstropo jamo z velikim kapnikom. Take spodmole so na Krasu zelo radi uporabljali pastirji, od neolitika pa vse do 20. stol. Po ozki gozdni poti in pogledu na ohranjene kamnite ograde in mejne zidove smo se v dobrem tempu pomikali proti cilju. Na samem vrhu, kjer se ponuja zelo lep razgled na okoliške hribe in na bližnje gradišče Tabor nad Povirjem, smo si ogledali ostanke obzidja gradišča Stari tabor in ostaline poznoantičnih hiš.

Na poti nazaj smo prišli do večjega obzidja, zelo dobro vidnega nasipa na ravnem delu grebena, do gradišča Na Obzidju, Lokavci mu rečejo kar Obzidje. Vsak postanek ob velikih grobljah kamenja je priložnost, ko izvemo veliko novega in zanimivega, npr. da so take velike kamnite groblje značilne samo za Kras in da so nastale v več fazah od železne dobe naprej, saj so bila mnoga gradišča tudi opuščena, a kasneje obnovljena. Koliko časa so ljudje zidali takšna gradišča se ne ve, a so morali vložiti veliko truda, moči in vztrajnosti v to delo. Ogromna obzidja gradišč so bila izkoriščena v času 1. svet. vojne tudi za kaverne, ki so še danes vidne.

Hvala vsem udeležencem za dobro družbo, veliko novega smo izvedeli in naši sprehodi po Krasu postajajo vedno bolj povezani s pokrajino prednikov.

 

 

objavljeno: 27. 09. 2021

Twitter Facebook 
Ministrstvo za javno upravo(Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Podeželje prihodnosti (angl. Rural Future), ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.)