Divje rastoče orhideje na Vremščici

V projektu Cvetoče police izvajamo vsako leto na  travniških pobočjih Vremščice popisovanje divjerastočih orhidej ali kukavičevk. Letos smo izbrali pot od lovske koče na južnem pobočju Vremščice in popisali najprej gozdne vrste orhidej, nato pa še v iskanju travniških orhidej prečesali zahodna travnata pobočja Vremščice. 

S šestimi mladimi prostovoljci dobrodelne organizacije Park Istra, ki so se nam pri popisovanju orhidej na tako velikem območju pridružili že drugič, smo se dobili v Parku Škocjanske jame. Predstavili smo jim našo aplikacijo za popisovanje orhidej, ki nam bo služila za lažje zbiranje podatkov o rastiščih in posameznih primerkih orhidej. 

Preden smo prišli do vznožja Vremščice, smo se ustavili na traviščih Gabrka, kjer smo ob rastišču piramidastega pilovca in jadranske smrdljive kukavice preizkusili, kako deluje aplikacija in odpravili vse tehnološke težave. Že prvi stik z orhidejami je vzbudil pri mladih popisovalcih veliko navdušenje, še posebej velikost jadranske smrdljive kukavice in oblika njene medene ustne. 

Popisovanje smo nadaljevali na pobočju Vremščice ob gozdni poti, ki se vzpenja na vrh iz JZ smeri. Vsako najdeno kukavičevko smo najprej opisali, ugotavljali značilnosti posamezne vrste in vnesli podatke v aplikacijo. Podatki se bodo vnesli kasneje v podatkovno zbirko FloVegSi, kjer se bodo pridružili še ostalim podatkom o biotski pestrosti tega območja. Kukavičevke so indikatorske vrste za sonaravno upravljanje s habitati, zato je vedenje o njihovih rastiščih izrednega pomena. Prostovoljci so se tudi seznanili z ogroženostjo te rastlinske družine v Evropi in kako je zaščitena. Strinjali so se, da jih noben zakon ne more tako dobro varovati, kakor mi sami. Ko so mimo nas pridrveli gorski kolesarji, so jim zaklicali v poduk, naj pazijo na orhideje, ki rastejo ob robu poti.

Ob gozdni poti do prvih travnikov na vrhu pobočja smo popisali tokrat pet vrst kukavičevk: rjavo gnezdovnico (Neottia nidus-avis), jajčastolistni muhovnik (Listera ovata), dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia), zelenkasti vimenjak (Platanthera chlorantha) in bledo naglavko (Cephalanthera damasonium). Na traviščih proti vrhu pa je uspeval navadni kukovičnik (Gymnadenia conopsea). Popisovanje je trajalo dobre štiri ure, saj so bili mladi prostovoljci izredno natančni in zavzeti, njihovo ostro oko je pripomoglo, da smo našteli več kot 200 primerkov kukavičevk v gozdu in 93 na travnikih.

Na vrhu smo se okrepčali in občudovali lepote Slovenije ob prelepem in jasnem razgledu. 

Hvala mladim prostovoljcem iz Francije, Nemčije, Argentine, Nizozemske in Slovenije, ki so ponovno pomagali pri popisovanju kukavičevk in tako s svojim prostovoljnim delom prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Verjamemo, da bodo novo pridobljeno znanje o divje rastočih orhidejah dobro uporabili in razširili v svojih državah, mi pa smo še enkrat uspešno zaključili popis orhidej in pridobili dragocene podatke o številčnosti in raznovrstnosti orhidej na Vremščici.

 

objavljeno: 09. 06. 2022

Twitter Facebook