Zapisi spomina v knjižnici Divača

V torek, 7.9. ob 18:00 uri smo v Kosovelovi knjižnici Sežana - enota Divača predstavili mobilno aplikacijo Zapisi spomina o beleženju ustnega izročila.

Aplikacija Zapisi spomina je namenjena beleženju spominov starejših o najrazličnejših vidikih življenja in kulture v preteklosti. Razvita je bila z namenom okrepiti vključenost starejših v družbo in opozoriti na pomembno družbeno vlogo starejših kot nosilcev izročila.

Po predstavitvi projekta in poslušanju nekaterih pričevanj iz aplikacije Zapisi spomina so oživeli spomini udeleženk predstavitve in skupaj smo ugotovili, da so naša življenja prepletena venomer tudi s spomini. Udeleženci so pričali o dogodkih v šoli, o skrivanju partizanske pošte in o vrtavki, ki so ji tukaj rekli "brnik", naredili pa so jo iz lesenih tuljav za navijanje niti.

Aplikacijo je razvil Zavod Dobra pot ob podpori Parka Škocjanske jame in Slovenskega etnografskega muzeja, projekt pa se izvaja v okviru razpisa »Spodbude za rešitve: Dolgoživa družba«, ki ga sofinancirata Stičišče nevladnih organizacij Istre in Krasa – ISKRA in Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za nevladne organizacije.

Predstavili smo tudi uporabo aplikacije in povdarili, da je namenjena vsem in široki uporabi.

Zaključili smo z mislimi, da je zapisati spomine še kako pomembno, saj so spomini del nas in naše identitete.

Zahvaljujemo se soorganizatorju Knjižnici Divača, še posebej knjižničarki Tanji Bratina Grmek, za gostoljubje in sodelovanje pri izvedbi tega dogodka.

objavljeno: 08. 09. 2021

Twitter Facebookpinaiskramju Projekt se izvaja v okviru razpisa 'Spodbude za rešitve: Dolgoživa družba', ki ga sofinancirata Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra in MJU iz Sklada za NVO.